Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Roger Haddad (FP): Bra med en tuffare Skolinspektion

Svensk skola står inför stora utmaningar, de reformer som Folkpartiet och alliansregeringen fattat beslut om är viktiga för att vända resultaten i grundskolan och gymnasieskolan.

Annons

Ett av de viktigaste besluten är den nya skollagen som sedan den 1 juli om-fattar både kommunala som fristående huvudmän som bedriver skolverksamhet. Regeringens relativt nya myndighet Statens skol-inspektion, får en allt mer central roll i arbetet med att kvalitetssäkra och öka likvärdigheten i svensk skola.

Folkpartiet vill att staten helt övertar ansvaret för skolan. I avvaktan på ett bredare stöd i riksdagen är det en mer aktiv, statlig styrning och uppföljning av kommunernas verksamhet som står på agendan. Skolinspektionen får inte bli en tandlös myndighet som kommer på besök någon gång vart sjätte år. Folkpartiets ambition är att besöken ska vara tätare.

När kommunerna granskas kommer skolorna och huvudmännen att avkrävas åtgärder tills det att man rättat till de avvikelser som tillsynen påvisade. Skolan kostar mycket pengar, men resultaten i många kommuner och på många skolor är fortsatt negativa.

Regeringen har nu givit Skolverket i uppdrag att följa upp hur skolresurserna används i kommunerna och av de fristående. Den rapporten kommer att vara viktig både för skolpolitikerna, men inte minst för många föräldrar som har höga förväntningar på en bra skola.

I och med den nya skol-lagen har regeringen också utökat Skolinspektionens mandat vid tillsynsbesöken. Myndigheten får nu före-lägga en huvudman som inte följer skollagen. Den kan tilldela en anmärkning, återkalla rätten till bidrag samt som en sista åtgärd fatta beslut om verksamhetsförbud. Så sent som för en månad sedan fick en skola i Göteborg verksamhetsförbud och eleverna fick erbjudas andra skolor.

Noteras också att Skol-inspektionen blivit mycket bättre på att bedöma fri-skolornas ansökningar vid etableringar och ansökningar om att bredda sitt programutbud. Det är positivt att Skolinspektionen också vid bristfälliga ansökningar avslår skolornas önskemål. Detta gäller även om inspektionen anser att elevunderlaget är för litet eller att utbud av vissa program på en viss ort helt avviker från det sökmönster som skolan ansöker om.

Jag hoppas att Skolinspektionen blir ännu tuffare i granskningen av vuxen-utbildningen men också när det gäller de konfessionella skolorna. Det är viktigt att också skollagens paragraf om att undervisningen ska vara icke-konfessionell följs.

Kommuner och fristående aktörer har ett stort ansvar för kvalitetsuppföljningen av sina verksamheter. Men staten kommer att bli ännu mer engagerad i gransk-ningen för att säkerställa att de skolor som bedriver verksamhet med skatte-betalarnas pengar också håller kvalitet, oavsett om det gäller resultaten eller tillgången till ämnesbehöriga lärare.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons