Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Roger Haddad (fp): Kvalitet bättre än kvantitet

Folkpartiets skolpolitiska arbetsgrupp ska ta fram ett nytt skolpolitiskt program.

Annons

Bakgrunden är att svenska elevers resultat fortfarande inte är tillräckligt goda, att genomströmningen på gymnasieskolorna är dålig, att många hoppar av eller lämnar gymnasieskolan med otillräckliga betyg.

Vi har också tagit del av rapporter som visar att läsförmågan hos de yngre barnen försämrats och att läraryrkets status sjunkit. Dessa utmaningar är viktiga att analysera och vår uppgift är att föreslå lösningar för framtiden.

Arbetsgruppen konstaterar att många pedagoger inte ges det utrymme och den tid som krävs för att ägna sig åt det man är utbildad för. Det är vanligt att lärare och rektorers tid upptas av att vara psykolog, kompis, förälder och inte bara lärare.

Rektorerna har svårt att leda det pedagogiska arbetet tack vare ekonomi, personal och andra administrativa uppgifter.

Arbetsgruppen föreslår en avbyråkratisering av skolan. Vi måste rensa i alla de program, regelverk och detaljer som skolan måste hantera utöver sitt pedagogiska uppdrag.

För att höja läraryrkets status och kvalitet måste kvalitet gå före kvantitet. Om man jämför sökandetrycket så var det tio förstahandssökande per plats i början av 1980-talet för att nu ligga på knappt 1,4 sökande per plats. Finland ligger fortfarande högt och har cirka tio sökande per plats.

Vi vill därför minska antalet lärosäten som bedriver lärarutbildning från 24 till 15. Det är viktigt att då också säkerställa en god regional spridning. Vi tror att en minskning av antalet lärosäten och på sikt även antalet platser på utbildningarna kommer att öka kvalitetskonkurrensen och höja ribban för dem som söker sig till lärarutbildningen.

Det är viktigt att de sökande har tillräckliga förutsättningar och kunskaper som krävs att bli lärare. Det kan inte vara samhällets roll att satsa på kvantitet före kvalitet och underlätta för alla studenter att komma in på lärarutbildning oavsett vilka kunskapsmässiga förutsättningar de har.

En skärpning av lärarutbildningen kommer att bidra till att vi får de bästa sökande till ett viktigt yrke samtidigt som vi resursmobiliserar till de lärosäten som blir kvar. En breddad rekrytering är viktig men kan inte vara överordnad de kvalitetskrav som måste ställas på en blivande lärare oavsett vad den har för bakgrund.

Lärarna är skolans viktigaste resurs och väl utbildade lärare är avgörande för skolans utveckling och resultat.

Roger Haddad

ledamot av folkpartiets skolpolitiska arbetsgrupp

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons