Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Roger Haddad (FP): Mer pengar löser inte arbetslösheten

Annons
Skakigt på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna menar att Västeråsalliansen ”inte gör tillräckligt” för att förebygga arbetslösheten, skriver Roger Haddad. foto: scanpix

Västerås stad har de senaste månaderna bedrivit ett aktivt analysarbete utifrån olika prognoser för att bedöma det ekonomiska läget inför 2010. Även om det ser lite ljusare nu, jämfört med juni månad, är det fortsatt viktigt med återhållsamhet och prioritering.

Ett första viktigt steg togs nyligen då besluten reviderades i förskole- och grundskolenämnden kring rätten till förskola och skolbarnsomsorg för barn till arbetssökande och föräldralediga. Vi tycker att det är viktigt att vi också reviderar vissa beslut när ekonomin blir bättre.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat flera viktiga beslut för Västerås utveckling inom utbildnings- och vuxenutbildningsområdet. Vi strukturerar om hela gymnasieskolan och ställer krav på högre kvalitet och bättre individuella lösningar.

Vi vill också se ett utökat utbud av lärlingsutbildningar och stärka kopplingen till arbetslivet. Vi måste uppnå bättre genomströmning och resultat genom att en gymnasieskola som inte slår ut elever i arbetslöshet. Den vanligaste orsaken till ungdomsarbetslösheten i Västerås är att man inte har en fullständig gymnasieutbildning. Socialdemokraternas kravlösa skolpolitik ser vi fortfarande effekten av på grundskolans resultat och genomströmningen på gymnasiet.

Nämnden har nyligen beslutat om fördelningen av drygt 75 miljoner kronor till arbetsmarknadspolitiska insatser. Budgeten innehåller tydliga prioriteringar på insatser för arbetslösa i form av ungdomsjobb, rekryteringsplatser men också sommarpraktikplatser för gymnasieungdomar. Nästa års budget har höjts med 10 miljoner kronor.

Vår bedömning innevarande år är att vi inte kommer att använda hela vår nämndbudget. Vi ser att de satsningar vi erbjuder unga arbetslösa i dag i form av en brygga till Arbetsförmedlingens insatser, inte kommer att tas i anspråk fullt ut. Detta visar att vi redan i dag har en god beredskap, och att vi inför nästa år kommer att ha en större beredskap om arbetslösheten stiger ytterligare bland unga och vuxna.

Västerås gör också en stor satsning på vuxenutbildning om man ser till den kommunala insatsen. Vi tillhör ett fåtal kommuner som inte behöver neka sökande vuxenutbildning. Utöver våra prioriteringar har regeringen satsat på Yrkesvux, vilket vi också välkomnar då efterfrågan kommer att öka.

Socialdemokraterna lovar mer pengar till allting, bland annat i grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden där jag företräder Folkpartiet. Partiet ger också löften i andra nämnder. Hur går denna politiska matematik ihop?

Socialdemokraterna menar vidare att Västeråsalliansen ”inte gör tillräckligt” för att förebygga arbetslösheten och att man vill satsa mer resurser. Till skillnad från Social-demokraterna anser vi inte att mer resurser minskar arbetslösheten. Utbildningspolitiken, vuxenutbildningen och tillgången till praktik samt att fler företag anställer är faktorer som kan förebygga arbetslöshet.

Socialdemokraterna känner mycket väl till de resursförstärkningar vi beslutat om inom arbetsmarknad och vuxenutbildningen. De är också medvetna om att nämnden inte förbrukat alla sina resurser i år. Nästa år höjer vi anslaget med drygt 10 miljoner kronor bara inom arbetsmarknadsområdet. Socialdemokraterna borde i stället redovisa vad man vill prioritera mer av, utöver vårt förslag. Hittills har oppositionen bara passat.

Roger Haddad

kommunalråd, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons