Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Roger Haddad (fp): Nolltolerans mot rasism

Annons

Den senaste tidens opinionsmätningar visar ett ökat stöd för främlingsfientliga partier som sverigedemokraterna. Andra visar på en nedgång. Oavsett utveckling måste detta uppmärksammas. Unga män, med låg utbildning, boende i södra Sverige är urtypen för en som röstar på sverigedemokraterna.

Statsvetarprofessorn Marie Demker kom nyligen med en analys som tydligt bekräftar detta och som också visar att kvinnor väljer bort sverigedemokraterna. Starkast stöd har de främlingsfientliga i södra Sverige. Det gemensamma för de främlingsfientliga är deras motstånd i flyktingmottagningen.

Lärarfacket efterfrågar en uppmärksamhet kring de främlingsfientliga partiernas skol-offensiv. Jag delar helt denna uppfattning. Skolan har mycket central roll i att diskutera dessa frågor, men också ha en bättre dialog med de politiska partierna, inte bara en månad före valet, vart fjärde år.

Skolan bör öppna upp för alla partier att kunna delta och debattera mot varandra - men ingen ska stå oemotsagd. Det är

vårt ansvar som politiker att ställa upp, delta i debatter och försvara alla människors lika värde. Detta står inte de främlingsfientliga partierna för. Skolan ska stå för opartiskhet och ge en allsidig upplysning till eleverna inte minst inom ämnen som samhällskunskap och religion.

Men skolan som institution får aldrig stå värdeneutral. Det är viktigt att skolan står för demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på. Vi måste bejaka de mänskliga rättigheterna och mångfalden i Sverige.

Enkäter som VLT gjort under våren visar också att många ungdomar sympatiserar med vissa främlingsfientliga partier. Jag är övertygad om att en förklaring är deras okunskap och att man inte fått ta del av den rasistiska propaganda som nationaldemokraterna och nationalsocialistisk front sprider.

Jag kan inte tänka mig att en ungdom på 16 år står för en ordning där man rangordnar människor efter ras, etnicitet, religion.

Det räcker inte med att partierna får komma till skolan och debattera med varandra. Inte heller att eleverna får lite mer information om de olika partierna. Skolans personal måste få kunskap om dessa rörelser och hur man hanterar en diskussion i vardagen.

Skolans personal ska också känna att de har ett stöd från de demokratiska partierna i sitt arbete. Det största bekymret, enligt mig, är vardagsrasismen och att många vuxna inte säger ifrån. Självklart påverkar det också ungdomarna. I bekantskapskretsar, i hemmet och på arbetsplatsen är det viktigt att försvara allas lika värde.

När vuxenvärlden tar sitt ansvar så kommer också skolan att kunna ta sitt ansvar i att förmedla demokratiska värderingar till våra ungdomar. Skolan har ett dubbelt uppdrag. Dels uppfostra demokratiska medborgare, dels ge eleverna den information och kunskap som krävs för att själva ta ställning till olika politiska partiers ideologier.

Västerås stad och dess demokratigrupp samverkar nu med gymnasieskolorna för att ta fram förhållningsregler för de politiska partierna. Utgångspunkten är att alla partier ska komma och debattera, men ingen ska stå oemotsagd.

Det är dags att öppet ta debatten och försvara demokratiska värderingar och visa nolltolerans mot rasistiska partier. Det handlar ytterst om mänskliga rättigheter. Parallellt med skolans uppdrag har vi ett ansvar att med en genomtänkt skol-, bostads-, och arbetsmarknadspolitik bidra till att integrationen lyckas och utanförskapet elimineras. Sverige och Västerås ska fortsatt ta emot människor i behov av skydd och ge dem det stöd de behöver för en bättre framtid.

Roger Haddad

Kommunalråd och ordförande

i utbildnings- och arbetsmarknadnämnden

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons