Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Roger Haddad (FP): Tydliga krav för bättre integration

Folkpartiets och Alliansregeringens förslag till budget fokuserar på att förebygga arbetslöshet, i synnerhet insatser på yrkesutbildning och fler platser på Yrkeshögskolan.

Annons
Arbetslinjen gäller. Regeringens integrationspolitik bygger på jobbfokus och på vikten att den ¿enskilde bidrar.foto: jessica gow/Scanpix

Detta är viktigt för att förebygga arbetslöshet samtidigt som vi på ett bättre sätt kan säkra arbetslivets behov av kompetens.

Resurser prioriteras för att höja kvaliteten i gymnasieskolans lärlings- och yrkesprogram. Vi förlänger satsningarna inom yrkesinriktad vuxenutbildning men också resurser så att fler ungdomar kan komplettera en gymnasieutbildning, bland annat inom ramen för folkhögskolan.

Den stora utmaningen är att fortsätta lägga om integrationspolitiken. Vi behöver lämna den gamla socialdemokratiska omhändertagandepolitiken och växla över till ett mottagande som bygger på jobbfokus och vikten av att den enskilde bidrar.

Det är angeläget att kommuner som tar emot nyanlända får goda villkor. Vårt förslag innebär att vi inför en prestationsbaserad ersättning för de kommuner som tecknar överenskommelser. Det är viktigt att mottagandet bygger på kvalitet och aktiva insatser, det säkras genom denna modell.

Arbetsförmedlingen behöver fler sanktionsmöjligheter mot enskilda som tackar nej till ett jobberbjudande. Det ska inte vara möjligt att tacka nej till ett arbete om alternativet är bidrag. Den enskilde ska också vara beredd att flytta till en annan ort om det finns lediga jobb. Så långt det går måste integrationspolitiken för nyanlända överensstämma med de krav som ställs på andra deltagare hos Arbetsförmedlingen.

Den nya Etableringslagen som trädde i kraft den 1 december 2010 ställer tydligare krav på insatser som samhällsinformation, praktik och studier i svenska. Det är en förutsättning för att få ersättning och det är viktigt med aktiva insatser för att påskynda etableringen, målet måste vara snabbaste vägen till studier eller ett arbete.

Många som nyligen anlänt till Sverige har mycket kort skolbakgrund. Därför kommer de som lämnar etableringsinsatserna i december inte att hänvisas till kommunens försörjningsstöd. Vi föreslår nu att man i stället skrivs in i jobb- och utvecklingsgarantin.

Detta är ett sätt att minska trycket på de kommuner som tar ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Ytterst är staten ansvarig för flyktingmottagandet, men för att vi ska lyckas krävs att både staten, dess myndigheter och inte minst kommunerna tar sitt ansvar.

Det offentliga gör mycket insatser inom förskola, skola och vuxenutbildning, men också när det gäller bostadsförsörjningen. Även här aviserar regeringen vissa ekonomiska justeringar så att det blir lättare för kommunerna att ordna fram bostäder. Men detta är fortsatt en av de svåraste frågorna att lösa.

Näringslivet måste ta ett större ansvar i integrationsprocessen, både genom att ställa upp med praktikplatser och i ett senare skede underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser kommer Sverige att ha stora rekryteringsbehov inom några år när pensionsavgångarna får fullt genomslag.

Med statens insatser och satsningar på fler yrkesutbildningar samt fler platser inom högskola och Yrkeshögskola finns det förutsättningar att klara denna utmaning. De skärpningar som görs i regeringens förslag med tydligare krav och ett ökat ansvar på den enskilde, kombinerat med fler ekonomiska incitament, är viktiga steg för att uppnå våra integrationspolitiska mål.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons