Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Roger Haddad (FP): Vår politik kräver heldag inom SFI

Svenskundervisningen för invandrare är mycket viktig, inte minst utifrån ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Fler ska lära sig svenska språket snabbare.

Annons

Språket är nyckeln till integration.

Det viktigaste är ett arbete med en egen försörjning. Mot den bakgrunden tog Folkpartiet och Västeråsalliansen beslut 2007 om att upphandla SFI-undervisningen, och en enig nämnd ställde sig bakom beslutet. Resultatet blev sex olika utförare som erbjuder ett brett utbud av svenskunder-visning oavsett om man har en bakgrund som akademiker eller arbetat inom industrin.

Sedan den 1 juli 2008 har de nya utförarna funnits i Västerås. Vi bedömer att undervisningens kvalitet är bra. Det vi är kritiska till är tillgången till språkpraktik. Därför tog vi i juni initiativ till en granskning av ak-törerna. Rapporten redovisades i nämnden i december. Den bekräftar att flera aktörer haft svårt att hitta praktikplatser.

Orsakerna är flera: arbetsmarknadsläget, att många aktörer konkurrerar om samma praktikplatser, men också att våra kommunala verksamheter och bolag inte ställer upp tillräckligt, vilket är beklagligt. Socialdemokraterna passar i stället på att leta fel och vill helst ge en bild av att de inte varit med och fattat beslut om upphandlingen.

Västeråsalliansens politik ställer krav på heldagsverksamhet. Den enskilde ska få undervisning i svenska, samhällsinformation men också erbjudas praktik för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden.

Det stämmer däremot inte, som oppositionen påstod i VLT nyligen, att SFI-undervisning ställs in när man inte hittar praktik. Detta är oacceptabelt och inte sant. Däremot har brist på praktik ersatts av studier.

Nu har vi beslutat att genomföra en ny uppföljning under våren och vi förväntar oss att anordnarna vidtar åtgärder för att hitta språkpraktikplatser. Dessa ska vara lämpliga och bidra till den enskildes språkutveckling.Vi har också fattat ett beslut om att begära ett beslut hos kommunstyrelsen att få fram fler praktikplatser inom kommunens verksamheter.

Västerås stad har krav på den enskilde och närvarar man inte får man ingen ekonomisk ersättning. SFI-undervisningen har moderniserats och blivit effektivare – den måste fortsatt utvecklas så att inte invandrare fastnar i systemet utan att lära sig svenska. Därför är det angeläget att fler praktikplatser tas fram om vi ska lyckas med våra arbetsmarknadspolitiska mål.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons