Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Roger Haddad (fp): Västerås skolresultat kan bli bättre

Annons

Västerås är en av Sveriges största städer och den har ett brett utbud av skolor och utbildningar i både kommunal och alternativ regi. Det är mycket positivt och det stärker kvalitetskonkurrensen och valfriheten, inte minst för elever och deras föräldrar. Västerås satsar årligen drygt två miljarder kronor på skolan - från förskola till vuxenutbildning.

Det är en viktig och rätt prioritering. För att Västerås ska utvecklas vidare så är det viktigt att vi fortsätter satsa på en högre kvalitet i skolan, inte minst inom gymnasieskolan. Resultaten i Västerås har enligt några nya rapporter förbättrats något om man jämför åren 2000-2006. En högre andel får exempelvis behörighet till högskolan efter gymnasiet.

Man kan tolka resultaten på olika sätt, beroende på hur man väljer att räkna. Oavsett metod visar det sig att resultaten på gymnasieskolan inte är tillfredsställande. Fortfarande är det allt för många som efter tre år inte når målen för att få ett slutbetyg.

En annan del är utvecklingen när det gäller de viktiga ämnena svenska, matematik och engelska A-nivå. Här är trenden negativ. Detta är oroväckande, men inte helt överraskande. Det är oroväckande eftersom många av dessa elever har bedömts ha godkända resultat i just dessa tre ämnen från grundskolan, men när man testar igen på gymnasiet så klarar man inte av kunskapsmålen.

Det som inte är lika överraskande är att många elever under de senaste åren tillåtits börja på gymnasiet utan större förkunskaper och egentligen utan förutsättningar att klara av ett nationellt program. Detta får också effekter på genomströmningen. Det kan förklara gymnasieresultaten åren 2000-2006 som utbildningsnämnden nyligen fått ta del av. Gymnasieskolan har också en alldeles för hög andel elever som går det individuella programmet. Här kommer vi att vidta åtgärder den närmaste tiden för att dels höja kvaliteten, men också se till att resurserna kommer fram till de elever som behöver extra stöd inom IV-programmets ram.

Folkpartiet och Västeråsalliansen tycker också att det är viktigt att eleverna får en kvalitativ utbildning, oavsett om man går ett studieförberedande eller yrkesförberedande program. På vissa program är resultaten helt oacceptabla. Det finns även skillnader mellan olika gymnasieskolor.

Det finns alltid förklaringar till att ett program eller en gymnasieskola redovisar ett visst resultat men från utbildningsnämndens sida ställer vi höga krav på att utbildningen ska vara anpassad och att man kan sätta in det stöd som behövs för att alla elever ska kunna klara av en utbildning. Att resultaten på några av gymnasieskolans yrkesinriktade program redovisar en genomströmning under 50 procent är oacceptabelt.

Utbildningsnämnden kommer att fördjupa sig i detta material och förväntar sig att åtgärder vidtas för att fler elever ska slutföra sin utbildning med minst godkända resultat. Utbildningsnämnden kommer den närmaste tiden att skärpa uppföljningen och utvärderingen av utbildningarnas kvalitet i Västerås - oavsett utbildning, gymnasieskola eller utförare. Vi kommer också att återkomma under våren med tydligare politiska mål för utbildningspolitiken.

Västerås kan bättre och målet måste vara att vi ska bli en av Sveriges bästa skolstäder där eleverna klarar sin utbildning och där arbetsmarknadens behov av kompetens säkerställs.

Roger Haddad (fp)

Ordförande i utbildningsnämnden i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons