Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rökare, det finns hopp!

Världshälsoorganisationen uppskattar att hundra miljoner rökare avled under 1900-talet av sjukdomar som har samband med rökning. Med oförändrad tobakskonsumtion blir siffran tio gånger högre detta århundrade. En man som röker hela sitt liv förlorar i genomsnitt 13 och en kvinna 14 levnadsår.

Annons

Antalet rökare, som avlider av sjukdomar som särskilt drabbar rökare, uppskattas till 440000 per år i USA och rökningens negativa hälsoeffekter kostar det amerikanska samhället 157 miljarder dollar per år.

En arbetsgivare i USA beräknas spara 3400 dollar årligen på att anställa en icke-rökare, genom att enne är mer produktiv och mera sällan än en rökare är sjuk och/eller frånvarande.

Många hälsoproblem drabbar rökare. Cancer, hjärtkärlsjukdom och luftvägssjukdom dominerar. Lungcancer är den vanligaste tumörformen men risken ökar också för tumörer i bland annat munhåla, svalg, matstrupe, bukspottkörtel och urinvägar.

En påskyndad åderförkalkning kan leda till kärlkramp, hjärtinfarkt och slaganfall. Lungvävnaden kan förändras med nedsatt syreupptagning som följd och invalidiserande andnöd. Rökaren drabbas också i ökad utsträckning av bland annat ögonsjukdom, tandlossning och benskörhet, det sistnämnda en inte sällan plågsam och genom ökad benbrottsrisk allvarlig åkomma.

Rökning under graviditet och amning ökar risken för missfall, missbildningar, låg födelsevikt med de risker detta medför, plötslig spädbarnsdöd, andningsproblem, koncentrationssvårigheter. Barn till rökare drabbas oftare av luftvägsinfektioner. Elvaåringar med rökande förälder har visat sig ha nedsatt elasticitet i kroppspulsådern. Detta en kort sammanfattning av rökningens risker.

Var finns nu hoppet? Jo, den som slutar röka förbättrar sitt hälsotillstånd och lever längre. Ett exempel: i Skottland förbjöds 2006 rökning på offentliga inomhuslokaler. Under en 10månadersperiod, med start tre månader efter att reformen infördes, minskade antalet inläggningar på skotska sjukhus för hjärtinfarkt eller hotande hjärtinfarkt med 17 procent jämfört med samma period året innan. Motsvarande siffra för England, där ett liknande förbud kom senare, var 4 procent. Antalet i Skottland omhändertagna rökare minskade med 14 och antalet icke-rökare med 21 procent. Passiv rökning visade sig alltså än en gång riskabel.

Ingen annan enskild åtgärd förbättrar hälsan och ökar livslängden som att sluta röka!

Jan Hällén

docent i praktisk medicin

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons