Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Roland Rehnbäck: Det finns pigga och friska pensionärer också

Annons

Jag har roat mig - fast det var inte så roligt - med att gå igenom de politiska partiernas hemsidor för att se vad som står om oss pensionärer. Tyvärr är det ganska tunnsått med förslag.

Det mesta handlar om att ta hand om oss när vi blir sjuka eller så skröpliga att vi inte kan bo hemma. Äldrevård, hemtjänst och hemsjukvård är tydligen populära begrepp.

Men inget parti, med två undantag, presenterar några väsentliga förslag som skulle förgylla livet för de friska pensionärerna.

De äldre som inte är i behov av vård verkar vara osynliggjorda.

Inget av de etablerade partierna vill heller prata om den åldersdiskriminering som förekommer. Däremot är det ganska gott om erbjudanden som rör barn, barnfamiljer och unga.

Åldersdiskrimineringen märks inte bara i arbetslivet. Även medierna syndar. I dagstidningarna vimlar det av bilagor och sektioner som är anpassade till den unga, och möjligtvis medelålders, generationen. När såg man en tidningsbilaga som vänder sig till pensionärer?

I etermedierna är det samma sak. Bingolotto förändrades eftersom det "bara" var pensionärer som deltog. Radions P4, som från början var avsedd för den vuxna publiken, spelar nu musik för den yngre publiken. P3 räcker tydligen inte för dem.

Ett annat bevis på åldersdiskrimineringen är den senaste skattereformen som medförde att ålderspensionärer betalar mycket högre skatt än den som har ett arbete. Vid en månadsinkomst på 10000 kronor betalar pensionären nästan 500 kronor mer varje månad än arbetstagaren!

Vid högre inkomster är skillnaden ännu större, ända upp till 1000 kronor varje månad. Det här betyder minst 6000 kronor om året! För oss pensionärer är det svårt att acceptera att ett helt livs arbete lönas på detta sätt. Vi som hela vårt liv har betalat skatt och dessutom satt undan en del av inkomsten till pension, får nu bara titta på när skattesänkningar genomförs för andra. Ännu mer orättvis beskattning verkar vara på gång, om man får tro medierna.

Det här är inte första gången vi pensionärer drabbas av försämringar. Principen att pensionerna skulle vara värdesäkrade i förhållande till prisutvecklingen övergavs på 1990-talet. När den svenska ekonomin var i gungning, genomfördes en begränsning som innebar att pensionärerna inte längre kompenserades för pris- och kostnadsutvecklingen. "Alla skall hjälpa till" hette det då.

Samtliga regeringar, Carlsson, Bildt och Persson, genomförde förändringar som innebar att pensionärerna halkade efter. Under tio år fick således de pensionsberättigade avstå från den kompensation för prisökningar som de borde vara berättigade till. Därför har man idag en väsentligt lägre pension än vad en värdesäkring kunde ha gett.

Löftet om att pensionärerna senare, när ekonomin blev bättre, skulle kompenseras för sina insatser i form av de uteblivna pensionshöjningarna infriades aldrig. Om man jämför med löneutvecklingen för andra grupper, inte minst riksdagens ledamöter, är utvecklingen ännu mer skrämmande.

Tyvärr är det många pensionärer som idag tvingas att hitta billig mat och försaka mycket av livets goda. Prisökningarna på mat, hyra, el, resor och andra förnödenheter springer ifrån den lilla årliga förbättring av pensionen som kommer dem till del. Efter skatt blir det dessutom inte många kronor kvar av pensionshöjningen. Situationen blir sämre och sämre, år efter år.

Man kan misstänka att de etablerade partierna räknar med att vi pensionärer fortsätter att rösta på vårt "gamla" parti av gammal vana. Men var inte så säkra på det. Det mullrar numera i leden. När vi pensionärer umgås, kommer alltid frågan om hur vi behandlas upp till debatt. Alla tycker samma sak, oavsett partifärg. Om inte partierna verkligen tar tag i denna fråga, kan det bli stora omflyttningar bland den äldre valmanskåren.

Jag skrev inledningsvis att det finns två partier som sticker ut och som på sin hemsida har flera förslag till hur pensionärernas situation skall förbättras. Det ena är naturligtvis SPI, Pensionärspartiet. Tyvärr måste jag berätta att det andra är sverigedemokraterna.

Redan nu, och i god tid före valet måste alla partier klart och tydligt klargöra sin inställning till pensions- och pensionärsfrågan. Vi pensionärer har rätt, och kommer att kräva, att få veta vilket eller vilka partier som avser att väsentligt förbättra vår situation.

Roland Rehnbäck

pensionär (ob)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons