Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rolf Bergqvist: Alla fartyg har enligt lag rätt att i mån av plats anlöpa allmän hamn

Miljödomstolen har som sin uppfattning att en husbåt är att jämställa med vilken båt som helst, och att oavsett om husbåten ligger vid bryggan eller ankrad ute i viken, det saknas skäl att jämställa den med en sådan anläggning eller anordning som skulle kunna skada djur- och växtlivet eller på något sätt verka avhållande på allmänhetens friluftsliv.

Annons

Miljödomstolen anser att husbåtens placering inte kan anses strida mot strandskyddsbestämmelserna och att det således inte finns skäl att förelägga ägaren att flytta den. Sjöfartsverket har med stöd av förordningen om inrättande och avlysning av allmän hamn, klassat hamneni Västerås som allmän.

Enligt svensk lag har med andra ord alla fartyg i princip rätt att i mån av plats anlöpa en allmän hamn. Hamnen själv har ingen legal möjlighet att förhindra fartyg att anlöpa hamnen så länge det finns plats.

Det är politikernas och de internationella organens uppgift att stifta lagar och utreda om möjlighet finns att förbjuda vissa fartyg att anlöpa allmän hamn. Detta synsätt skall även ligga som grund för all båthamns- verksamhet som är reglerad i plan- och bygglagen, som erbjuder service till båtar och fritidsfartyg och inte är att betrakta som handelssjöfart.

I dom i mål C-60/96 Kommissionen mot Frankrike har EU-domstolen förklarat att en medlemsstat inte har rätt att vid mervärdesbeskattningen behandla lös egendom som fastighet så att omsättningen av denna eller en upplåtelse därav undantas från skatteplikt.

Den egendom som ärendet avsåg var ett fartyg i hamn. Miljööverdomstolen och Högsta domstolen har uttalat i rättsfall som begränsar möjligheterna för någon nämnd eller myndighet inom kommunal förvaltning, att inom ramen för en tillståndsprövning av hamnverksamheten enligt miljöbalken föreskriva villkor och krav som reglerar fartygstrafiken i hamn.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons