Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rolf Bergqvist: Enligt Skatteverket är en husbåt lös egendom

Annons

En husbåt ska i mervärdesskattehänseende, enligt Skatteverket anses vara lös egendom, om denna inte har fästs vid eller i marken på ett sådant sätt att den inte med lätthet kan flyttas.

Skatteverket anser då att stadigvarande förtöjning vid kaj och anslutning till el- och va-nätet normalt inte utgör omständigheter som medför att en husbåt ska anses som byggnad, eller annan anläggning fäst i eller ovan jord och därmed tillbehör till hamnfastigheten.

Skatteverket har då ställt frågan utifrån om husbåt ska anses vara fastighet i mervärdesskattehänseende. Detta har betydelse i mervärdesbeskattning, när husbåten byggs och när den säljs till kund.

Jag har i kontakt med Skatteverket blivit hänvisad till rättspraxis som råder i frågan, och vad Skatteverket grundar sitt ställningstagande på.

I målet C-60/96 har EG-domstolen förklarat att en medlemsstat inte har rätt att vid mervärdes-beskattningen behandla lös egendom som fastighet så att omsättningen av denna eller en upplåtelse så att husbåten undantas från mervärdesskatt.

Den aktuella husbåten, som EG-domstolen har prövat, låg förtöjd vid kaj på ”ett för husbåtar normalt sätt”, att den bland annat var förtöjd med trossar eller motsvarande, samt att den var flytande.

Den var ansluten till det allmänna elnätet och till kommunalt vatten och avlopp. Husbåten kunde inte förflytta sig för egen maskin men var i sådant funktionellt skick att den kunde med lätthet bogseras till annan förtöjningsplats.

Detta måste även Västerås stad acceptera, eller har Magnus Edström och stadsbyggnadskontoret en egen tolkning av EG-domstolens prövning?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons