Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Romer utestängs från samhället

Annons

Den 8 april 1971 hölls den första romska världskongressen i London. Där godkändes den romska flaggan och nationalsången av romer från ett tjugotal länder.

Romerna har funnits i Europa sedan 1300-talet. Zigenarhatet har drabbat dem allt sedan dess. Nomader har alltid varit illa omtyckta av myndigheter med strävan att kontrollera och styra det religiösa, det civila och det militära.

För romerna i Sverige är situationen visserligen bättre nu än för exempelvis 50 år sedan. Men fortfarande utestängs romer systematiskt från olika områden i samhället.

Jag har som ombudsman mot etnisk diskriminering (DO) arbetat särskilt med frågor som berör romer. Detta har bidragit till att jag och myndigheten fått ökad kunskap om romernas situation liksom om den diskriminering som romer utsätts för i dag.

Allt fler romer anmäler diskriminering. Den förekommer inom alla samhällsområden, men tydligast är det på bostadsområdet och inom detaljhandeln. Alltså på områden där de mest basala delarna av vårt vardagsliv utspelas.

En romsk familj flyttar in i en lägenhet. Efter en vecka vräks familjen. Den förklaring som ges är att hyresvärden fått reda på att familjen är romer.

En kvinna som handlat i samma kiosk under flera års tid blir ombedd att inte komma tillbaka. Detta med motiveringen att andra romer har stulit där dagen innan.

DO:s utredningar av anmälningar från romer har bland annat lett till förlikningar med upp till 100 000 kronor i skadestånd för den drabbade. Detta kan innebära en viss upprättelse för den kränkning man utsatts för.

En viktigare effekt är dock om näringsidkare slutar att diskriminera romer, eftersom kostnaden för dem - ekonomiskt och i anseende - blir alltför hög. Liksom om attityden gentemot romer förändras, när man upptäcker att romer varken är bättre eller sämre kunder än andra.

Romska elevers situation i skolan är långt ifrån acceptabel. Först på 1960-talet infördes allmän skolplikt för romer i Sverige och många vuxna romer var då analfabeter. I dag hoppar många romska elever av redan i högstadiet. Många lärare är redan från början negativt inställda till romer och mobbning från lärare mot romska elever har förekommit.

Många romska ungdomar saknar motivation att studera vidare, eftersom det finns så få romska förebilder att se upp till. Vem har sett en romsk minister på tv, en romsk företagsledare eller ens en romsk rektor?

Bostadssituationen är för många romer ohållbar. Personer med romsk bakgrund blir ofta hänvisade till segregerade och socialt utsatta bostadsområden. Århundraden av svårigheter och förföljelse har gjort att den romska gruppen upprätthållit en stark familjetradition. I dag leder detta till att kontakten med det svenska samhället inte tas på stort allvar. I sin förlängning gör det att romer blir isolerade.

Osakligt omhändertagande av romska barn har förekommit under många år. Barn tas ifrån sina familjer och placeras i miljöer som inte har någon anknytning till romsk kultur. De riskerar att förlora sin identitet och därmed en grundläggande mänsklig rättighet.

Romer står i stor utsträckning utanför den demokratiska processen. För att situationen ska förbättras krävs ytterligare resurser för att förebygga diskriminering, liksom att romer ges möjlighet till delaktighet i samhället. Diskriminering är inte bara att betrakta som en kränkning av enskilda individers rättigheter, det är ett demokratiproblem.

Romer och "gajé" (icke romer) närmar sig varandra i dag i Sverige. Men det krävs omfattande utbildningsinsatser i samhället, inom skolan, socialtjänsten och vården, för att motverka diskriminering av romer. Kunskap och framför allt öppenhet mot varandras olika sätt att uppfatta världen är det viktigaste i en lång process för att bekämpa fördomar.

För att motverka och förebygga diskriminering av romer behövs ett angreppssätt, som ser till ett individuellt perspektiv, ett strukturellt perspektiv och ett minoritetsperspektiv. I detta arbete måste alla delta, från politiker och tjänsteman till enskilda människor. Framför allt krävs att vi, du och jag, slutar att reflektera utifrån den bild som förmedlats oss om romer - i dag ungefär 40 000 personer i Sverige. Låt mötet med den enskilda människan bli avgörande.

Katri Linna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons