Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rune Karlsson: Nya skenargument om tomtpriserna

D en artikel den 22 juli berördes ”Skenargument om tomtpriser”. Huvudfrågorna där var: Vilkas ”marknadsvärden” och vilka ”oberoende värderingskonsulter” har bestämt tompriserna.

Annons

Ordföranden i kommunfullmäktige och fastighetsnämnden, Göran Landerdahl, vill i sin artikel den 24 juli inte svara på dessa sakfrågor, utan börjar inledningsvis med lögnen att jag skulle vara ”gammal (s)-medlem”, i ett försök att göra debatten till en begränsad fråga för kommunpolitiker. 

Jag har aldrig varit medlem i något politiskt parti. Däremot har jag fått en samhällsorienterad arkitektutbildning och är medlem i hyresgästföreningen, en politisk oberoende förening. Mot den opolitiska bakgrunden har jag i några debattartiklar tagit upp sakfrågor om boende, byggande och stadsplanering. Jag förväntar mig då också att även politiker kan diskutera sakfrågor.

Landerdahl undviker dock huvudfrågorna som nämns ovan och säger att jag har hävdat att det är brist på småhustomter i Västerås. 

I min tidigare artikel finns ingen sådan begränsning nämnd. Exemplet som användes var från en radhusfastighet bara för att storleken på siffrorna är lättare att förstå för vanliga läsare. Men, tomtmark behövs ju även för radhus och flerbostadshus, och kommentaren att ”prisstegringarna kommer sig av ökad efterfrågan på tomtmark för nybebyggelse” är hämtad från Skatteverkets hemsida, och den berör inte bara småhustomter. 

Landerdahls siffra att det finns 400 detaljplanelagda småhustomter i Västerås är fullständigt ointressant om han inte samtidigt redovisar några siffror från efterfrågesidan, och då inte bara för småhus. Man behöver inte vara någon specialist på relativitetsteorier och nyliberala idéer om tillgång och efterfrågan för att kunna kräva sådana jämförelsesiffror. 

I en sådan jämförelse måste man också redovisa hur mycket av tomtmarken som i förväg har öronmärkts för de stora byggbolagen, vilka kan sitta tryggt på sina tomter, utan konkurrens, till dess att priserna har gått upp. Trixandet med tomtpriserna och byggnadstakten i strandzonsområdet har säkert också bidragit till de höga markpriserna totalt sett i Västerås. 

Innan en mer fördjupad debatt om kostnaderna för bostadsbyggandet kan tas upp bör dock politikerna kunna svara på hur ”marknadsvärdena” för tomtmark bestäms och vilka de ”oberoende värderingskonsulterna” är.

Rune Karlsson

arkitekt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons