Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rune Karlsson: Vad för slags "bättre vetande"?

Annons

I tidigare artiklar (VLT 14/9 2006 och 16/7 2007), som jag enligt Göran Landerdahl (fp) har skrivit "mot bättre vetande", ställde jag några kritiska frågor om vad det egentligen står i kommunens avtal med Mälarstrandens Utvecklings AB och vad det skulle kosta att ändra på detta avtal. Västeråsalliansen svarar inte på dessa frågor utan låter istället folkpartisten Göran Landerdahl (VLT 9/8 2007) bemöta dessa frågor med påståendet att han före valet inte visste att båtserviceflytten var fastlåst i avtal. "Avtalen blev gällande parterna emellan först när det godkändes vid ett sammanträde med fastighetsdelegationen där jag (Landerdahl) inte deltog" säger Landerdahl. Varför han inte deltog anges ej.

Med stöd av offentlighetsprincipen har jag tidigare fått kopior av de mötesprotokoll som Landerdahl hänvisar till i sitt inlägg i VLT den 9 augusti. Därför "vet" jag att det fastighetsdelegationsmöte som avses ägde rum den 12 september 2006 och under § 117 beslutades om avtal, hyra och arrende med Västerås Båtservice AB baserat på ett förslag som fastighetskontoret redovisade den 6 september 2006. Även om Landerdahl som andre vice ordförande av fastighetsdelegationens tre ordinarie beslutande ledarmöter inte var närvarande så måste han ha fått dagordningen för mötet, och en seriös politiker kunde redan dagen efter mötet ha kontrollerat vilka beslut som fattades på det möte som han varit kallad till. En logisk kontroll, särskilt med tanke på att den artikel där frågan först väcktes var införd i dagspressen den 14 september 2006, och de vallöften som gavs från alliansens sida med anledning av detta var införda den 16 september 2006.

Samtidigt visste Landerdahl mycket väl hur begränsat handlingsutrymmet blev när fastighetsnämnden den 20 september 2005 beslutade om avtalet med exploateringsbolaget Mälarstrandens Utvecklings AB, ett möte där Landerdahl var närvarade. I detta avtal anges tydligt såväl på ritningsbilagor som i text att båtservicen skall flyttas, trots de reservationer som moderaterna och folkpartiet lämnat in. I och med kommunfullmäktiges beslut den 6 oktober 2005 visste också Claes Kugelberg (m) och övriga politiker i kommunfullmäktige hur hårt exploateringsavtalet begränsade medborgarnas valmöjligheter beträffande båtservicen. Det finns doktorsavhandlingar om Västerås som visar att exploateringsavtal styr stadsplaneringen mer än Plan- och bygglagen, vilket torde vara välkänt för de flesta fastighetsjurister.

Med kunskap om ovannämnda datumrelationer, menar då Landerdahl, nuvarande ordförande i Västerås kommunfullmäktige, att medborgare, skattebetalare och väljare skall förutsätta att invalda kommunpolitiker som driver en valkampanj om till exempel bevarande av båtserviceanläggningar, varken själva eller med ersättare, behöver närvara på ett möte när deras kärnfråga skall behandlas i fastighetsdelegationen? Skall vi förutsätta att dessa politiker dessutom har så lite intresse av sakfrågan att de inte heller lyfter telefonen och frågar sina kollegor hur det gick på det möte som de varit kallade till men som de inte kunnat närvara på? Skall medborgarna förutsätta att våra politiker, som Landerdahl, först i november 2006 tog reda på vad som beslutades på det möte som han var kallad till den 12 september 2006 (om det nu verkligen förhöll sig så)? Är det sådant "bättre vetande" som jag borde ha haft?

Rune Karlsson

arkitekt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons