Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rune Lindgren: Vilken plan finns för Skiljebo?

Jag läser i våra två lokaltidningar att det går bra för Västerås och Mimer.

Annons

Alliansen, med Lars Luttropp i spetsen, skriver i VLT den 25 september: ”När det gäller hyresrätten, som är Mimers huvudändamål, förbättras och förnyas kundernas valfrihet vad gäller bostadsstandard och boendeservice.” Det framgår också av artikeln att Mimer har god ekonomi med ett likviditetstillskott på brutto 557 miljoner kronor under mandatperioden. 

Jag läser också att även Västerås stad gör ett positivt resultat i år på 60 miljoner och att våra stora företag ”går som tåget” med Bombardier bland de bästa. Över 400 nya arbetstillfällen har tillkommit och ”nu gäller det att skapa förutsättningar för att få hit den arbetskraft de behöver”. 

Sedan 2005 har stadsbyggnadskontoret drivit ett projekt för att utveckla Skiljebo till gagn för såväl bostadsförsörjning som handel. Skiljebo har en av Västerås bästa stadsdelsutvecklingar med ett omfattande utbud av butiker, men man har också ett utsatt läge med alla etableringar som finns och som kan komma till på Hälla. 

I de övergripande måldirektiven för detta projekt står bland annat;

A. Stärka stadsdelens skola och centrum

– fler lägenheter, olika upplåtelseformer och storlekar

– ökad tillgänglighet till Centrum för kollektivtrafik och kunder

B. Trivsammare och trygga offentliga parker, gator och torg

– inbjudande och trygga gångstråk och sittplatser

– tydliga, säkra och vackra gaturum och gång- och cykelvägar för alla trafikslag 

Skiljeboprojektet drevs från slutet av 2005 till slutet av 2007, med ett beslut som vi Skiljebobor, hela stadsdelen, medverkat i och som slutligen antagits av Västerås stad och Mimer. Själv företrädde jag Grannsamverkan Säbygatan. Efter dessa över två år kom vi sedan till ett beslut som flertalet kunde acceptera. Vi hade insett att en förtätning av bostadsbeståndet med ett 90-tal lägenheter och en större ändring och utökning av centrumparkeringen var en nödvändighet för att tillgodose inte bara de övergripande målen som nämnts ovan utan att också kunna tillgodose det behov som finns i området, med många äldre som önskar flytta från sina bostadsrätter utan hiss till bekvämare boenden med hiss, centrumhandelns behov av bättre och synligare parkeringsplatser och sist men inte minst en säkrare trafikmiljö vid Tråddragargatan/Munkgatan. (Servicehuset Resmilans behov inte minst). 

Om man ser till den förväntade inflyttningen av familjer som våra stora och framgångsrika företag åstadkommer så undrar jag hur staden bäst skall kunna tillgodose sina familjers bostads- och sociala behov för samtidigt som man skall ta hänsyn till de boendes behov av förändringar. Det är väl inte sannolikt eller kanske ens önskvärt att alla inflyttande vill/skall bo i centrumbebyggelsen, sjönära eller på Geddeholm. Det behövs ju lägenheter i ytterområden med nära tillgång till skolor och lokala handlare också. 

Varför kan man inte starta detta projekt nu när det både finns ett behov och pengar? Är det inte i dessa tider det skall startas projekt? Och om detta inte sker vad är då planen för Skiljebos utveckling? Varför kan man inte kan utnyttja detta byggnadslov på ett 100-tal lägenheter och en nödvändig restaurering av centrumparkeringar, trafik och torg? 

Rune Lindgren

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons