Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

RUT och ROT bör gå hand i hand

Annons

Det sker en strukturförvandling i Sverige i dag som till stor del beror på globaliseringen. I det läget gäller det att tänka nytt för att frigöra resurser som utvecklar landet och därmed lägger grunden för en fortsatt välfärd.

För att lyckas måste vi lägga gamla ideologiska låsningar bakom oss och se framåt. En åtgärd som behövs är införande av skatteavdrag för hushållsnära tjänster (RUT) och skatteavdrag för reparation och ombyggnad i hemmen (ROT).

Det är en fråga om att skapa nya jobb samtidigt som svarta jobb görs vita som ett par av pusselbitarna i det nya samhällsbyggandet.

Regeringen införde temporärt ett ROT-avdrag under 2004 som gav riket 14 330 nya årsarbeten. Av dessa hamnade 396 jobb i Västmanland.

Beräkningen avser drygt åtta månader. Den visar att svarta jobb blev vita och att regeringens insats visar upp en vinst. Samma förhållande gäller de hushålls-nära tjänsterna. Utredningar från Finland, som sedan något år infört avdrag för hushållstjänster, ger tydligt positiva besked.

Konjunkturinstitutet har gjort en utredning som konstaterar att införandet av avdrag för hushållstjänster skulle ge mer än

10 000 nya jobb och samhälls-besparingen närmar sig miljarden. Införandet av RUT för att avlasta hemmets vardagssysslor är alltså en reform med klara fördelar och helt utan statsfinansiella risker. Att avvisa en sådan utveckling visar på ett förlegat tänkande som har sin grund i en "pigdebatt" som inte ser för-delarna med en professionell tjänstemarknad med stor utvecklingspotential.

Utvecklingen i Finland, där 5 procent av hushållen utnyttjade avdragen, visar en positiv bild som även vi i Sverige skulle kunna ha. I och med att hemarbetet professionaliseras blir också möjligheten att umgås med familjen större, samtidigt som vi kan lägga mer tid på arbete.

Det är alltså en fråga om att skapa en situation där båda könen ges rätten att prioritera sin tid bättre. Det är alltså en fråga som bidrar till ökad jämställdhet.

RUT och ROT bör kopplas till samma avdragssystem. Alla människor bör ges en skatte-reduktion om 50 procent för köpta tjänster i hemmet. Ett tak för avdraget bör sättas till förslagsvis 25 000 kronor per år. Åtgärden ökar familjens valfrihet, ökar jämställdheten, ökar antalet jobb, ökar effektiviteten i ekonomin samtidigt som fler svarta jobb görs vita.

Såväl konjunkturinstitutets som byggsektorns utredningar visar att samhällets kostnader minskar samtidigt som grunden läggs för ett samhälle som ges förmågan att utvecklas. Är detta fel? Är detta ett hot mot välfärden? Är stimulansen av företagande ett steg i att skapa ett nytt klasssamhälle? Givetvis är svaret på frågan ett entydigt nej!

I stället har socialdemokratin låst in sig i ett gammalmodigt tänkande utan tillstymmelse till helhetssyn. Behovet framstår än tydligare när anhöriga till våra äldre invandrare börjar ifråga-sätta varför möjligheten till avdrag för hushållstjänster inte ges i vården av de gamla.

Andelen gamla invandrare med behov av äldrevård, där hemspråket är viktigt, kräver nu en likvärdig äldreomsorg.

Om tjänstesektorn ska utvecklas måste politiken anpassas därefter. Dagens strukturomvandling i näringslivet kräver detta för att nya jobb, mer nyföretagande och därmed ökade intäkter för staten ska bli verklighet. Att avvisa det med en föråldrad klassretorik visar att verklighetsförankringen i dagspolitiken saknas.

Centerpartiet arbetar aktivt för att långsiktigt tydliga spel-regler för såväl enskilda som företagare skapas. Vi kan endast lyckas om vi kraftsamlar så att fler får jobb, fler får en meningsfull tillvaro och fler känner ansvar för såväl sig själva som andra. Det är alltså en fråga om ett seriöst samhällsbyggande!

Jörgen Johansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons