Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S: Den som betalar ska också besluta!

Fristående skolor har bidragit till att vitalisera den svenska skolan.

Annons

 Det är nog de flesta överens om. Nya sätt att undervisa, olika pedagogiska inriktningar och ökat engagemang är exempel på en utveckling som vi sett de senaste åren. Den kommunalt drivna skolan har blivit tvungen att öppna sig och förbättra sig för att behålla sina elever och dra till sig nya.

För oss som anser att skolan både ska ge eleverna livslånga kunskaper och färdigheter, och vara med och utveckla eleverna som individer, är det viktigt att skolan är vital och utvecklas i den tid vi lever.

Ökad jämlikhet är en av utgångspunkterna för vårt samhällsengagemang. Skolan är och har alltid varit en avgörande del för att utjämna människors levnadsvillkor. När direktörens dotter och undersköterskans son går i samma klass uppstår ett utbyte av erfarenheter som är ovärderligt.

Det fria skolvalet gör det svårare att uppnå en jämlik skola men så länge alla skolor verkar på lika villkor så finns det förutsättningar att uppnå den jämlika skolan. Därför menar vi att alla skolor ska ha samma skyldigheter att ta emot elever oavsett vilka förutsättningar eleverna har och andra skillnader mellan kommunala och fristående skolor ska arbetas bort.

För oss är den kommunala skolan grunden för skolans utjämnande kraft. Ingen ska behöva välja bort en kommunal skola för att de håller en för låg kvalitet. Alla barn ska kunna gå i en kommunal grundskola i närområdet, framför allt i de unga åren. Det är också viktigt med kommunala gymnasieskolor som har en stor del av gymnasieungdomarna som sina elever.

Vi ser med oro på den utvecklingen vi har framför oss. Fem nya ansökningar om nya eller kompletterande fristående skolor ligger på grundskolenämndens bord. Detta i en situation när elevantalet sjunker och vi är mitt inne i en smärtsam omställning av de kommunala grundskolorna. Elva ansökningar om nya fristående gymnasieskolor ligger på utbildningsnämndens bord, då vi redan har en överetablering. Det finns 14 000 platser men bara 5 000 elever inom gymnasieskolan.

Vi menar att det är orimligt att vi som lokala skolpolitiker inte har något reellt inflytande över vilka fristående skolor som ska etableras. Det vi gör är att yttra oss över ansökningarna. Vi vill ha en lagändring som innebär att kommunen som betalar för elevernas skolgång också ska ha ett stort inflytande över etableringar av fristående skolor.

Vi tycker också att det är stötande att en stor del av de fristående skolorna har friskolekoncern och vinstmaximering som mål som huvudmän. Den vinst som uppstår i en skola menar vi ska återinvesteras i verksamheten. Med vinstmaximering och vinstutdelning som mål ändras logiken i verksamheten och det blir viktigare med värdetillväxt i företaget än att alla resurser används för eleverna.

När de fristående skolorna växte fram var det som ett alternativ till de kommunala skolorna, för att utveckla hela skolan – inte som en ny marknad för olika aktörer.

När vi nu har att ta ställning till yttranden över ansökningarna kommer vi att värdera varje ansökan för sig.

Frågor vi då ställer oss är: Tillför verksamheten något nytt till skolan i Västerås? Påverkas den totala skolverksamheten i Västerås negativt?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons