Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S: Det satsas för lite på kollektivtrafiken

SSU skriver i en debattartikel om det angelägna i att satsa på kollektivtrafiken. Det är bra att politiska ungdomsförbund engagerar sig i denna fråga.

Annons

Den kommer att ha avgörande betydelse för utvecklingen av vårt län och förutsättningarna för hela Mälardalen att ta del av befolkningstillväxten.

I Sverige blir vi nu nio och en halv miljoner innevånare och vi är på god väg att bli tio miljoner. I dag går vart tredje flyttlass i landet till Stockholm. Västmanlands kommuner växer inte tillräckligt mycket. Flera kommuner växer inte alls. Förutsättningarna för att kunna bo kvar och samtidigt kunna arbeta eller studera på annan ort är viktiga för oss och i detta arbete är utvecklingen av kollektivtrafiken central.

Satsas det tillräckligt mycket pengar på kollektivtrafiken? Nej, det gör det inte.

Allt handlar om att göra avvägningar och prioriteringar. Störst utmaning utgör tågtrafiken. Kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm-Mälardalen står inför beslut att tillsammans underteckna en avsiktsförklaring om att arbeta för ett regionalt tågtrafiksystem runt Mälaren. Det skulle ge oss den handlingsfrihet som vi önskar för att kunna tillgodose våra invånares behov av goda pendlingsmöjligheter. Alternativet är att vi har det som i dag där kommersiell trafik avgör när och i vilken omfattning den vill köra sina tåg. Denna fråga kanske mer än någon annan kommer att ha betydelse för dagens ungdomar när de ska välja mellan att bo kvar i vårt län eller flytta.

SSU anser att det är för dyrt att resa kollektivt. Kollektivtrafiken är skattefinansierad till största delen. I dag står biljettintäkterna inom länet för 42 procent av den totala kostnaden för trafiken vilket gör att 58 procent finansieras via skatten. Om man som kommun vill subventionera kollektivtrafiken för sina studenter, eller för pensionärer för den delen, går det naturligtvis bra. Det är upp till den enskilda kommunen.

SSU skriver i sin artikel om möjligheter att anpassa kollektivtrafiken till alternativa energikällor. Vi räknar med att busstrafiken runt 2018 är fossilfri i Västmanland. Redan i dag är detta ett faktum för en betydande del av de bussar som trafikerar länet. Kollektivtrafikens markandsandel har dessutom ökat det senaste året och ambitionen är att fortsätta i den riktningen.

För att få fler att välja bussen har arbetet med snabbare linjesträckningar mellan kommunhuvudorterna varit avgörande. I Västerås gör man naturligtvis helt rätt som investerar stort i sin busstrafik. Med snabbare linjesträckningar och ökad turtäthet kommer fler att vilja välja bussen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons