Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S: Investera för att vända utvecklingen i skolan

Annons
Läsa skriva och räkna. Socialdemokraterna vill prioritera basfärdigheter i tidiga åldrar i skolan.foto: VLT:s arkiv

Den svenska skolan presterar allt sämre resultat. Andelen elever som går ut grund-skolan med behörighet till gymnasiet har minskat fem år i rad. Förra året gick fler än 13 000 elever ut grundskolan utan tillräckliga kunskaper. Sverige har också tappat den tidigare tätpositionen vad gäller likvärdighet i skolan.

Utbildningsminister Jan Björklund säger att det kommer ta 10-15 år att vända utvecklingen i svensk skola. Det kan vi inte godta. Det finns länder som visat att det är möjligt att vända utvecklingen i ett skolsystem mycket snabbare än så. Vi prioriterar fyra viktiga områden i det arbetet:

Ÿ Stärk lärarna i deras uppdrag. Allra viktigast är att stärka lärarna, det finns inget viktigare för en elevs resultat än att de möter en riktigt bra lärare. Lärare måste ges möjlighet till kompetensutveckling och karriär. Vi prioriterar därför stora investeringar i kompetensutveckling och vill se fler karriärvägar för lärare genom specialisering och forskning. Här i Västerås startar vi tillsammans med Mälardalens högskola ett kompetens-centrum för lärande. Det är ett unikt projekt där lärare ges möjlighet att bland annat forska och knyta sin undervisning till de senaste evidensbaserade metoderna. I Västerås pågår också ett utvecklingsarbete tillsammans med skolpersonal för att bland annat minska den administrativa bördan som upplevs som ett hinder för undervisning.

Ÿ Stärk rektorerna i deras pedagogiska ledarskap. Rektorer är nyckelaktörer för att få en positiv utveckling i skolan. I dag överhopas rektorer av administrativa och ekonomiska arbetsuppgifter. Rektorer ska främst vara pedagogiska ledare och måste ges möjlighet och tid till att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet i skolan. Detta arbete pågår för fullt i Västerås i dialog med rektorer och skolpersonal.

Ÿ Prioritera basfärdigheter i tidiga åldrar. Att kunna läsa, skriva och räkna har blivit allt viktigare i vårt moderna samhälle. Att gå alltför länge med brister i basfärdigheterna riskerar att förstöra skolgången för alltför många elever. Elevernas undervisning under de första åren i skolan prioriteras- inte ett enda barn ska lämna tredje årskurs med bristfälliga basfärdigheter.

Ÿ Sätt likvärdigheten i fokus. En sammanhållen skola med höga förväntningar på alla elever, utan tidig sortering och stängda dörrar är grunden för att skapa en likvärdig skola med höga resultat. Det är också avgörande att resurser fördelas till skolor efter elevernas behov och detta bör därför slås fast i skollagen. Lokalt jobbar vi med att stärka den röda tråden för alla elever genom hela grundskolan. En nyckel här är att eleverna ges god tillgång till skolor i sitt närområde, hela vägen från förskolan till nionde klass.

Regeringen ökar takten i felprioriteringarna. De minskar resurserna till lärares kompetensutveckling. Regeringen gör också en stor besparing på gymnasieskolan om 675 miljoner kronor i år. Det skulle ha motsvarat 20 lärartjänster i Västerås om vi lokalt inte gått in och täckt upp för denna besparing. Den borgerliga regeringen tvingar kommuner att ta resurser från andra verksamheter för att kunna finansiera gymnasieskolan.

Att komma åt ungdomsarbetslösheten, som till stor del beror på att många unga saknar fullständig gymnasieutbildning, underlättas inte av nedskärningar i gymnasieskolan. Regeringen satsar i stället på sänkt restaurangmoms, vilket kostar drygt 5 miljarder kronor. Vi väljer att i stället investera fem miljarder kronor i utbildning. FörSocialdemokraterna är det den viktigaste framtidsinvestering Sverige kan göra.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons