Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S+MP+V: För hållbarhet, rättvisa och möjligheter

Annons
Värdefullt för västeråsarna. Västerås ska vara en grön stad och en stad där vi satsar på våra vatten. Därför vill vi att staden och vattnet växer samman på ett naturligt sätt, skriver debattörerna.

Vi tre partier har bestämt oss. Vi vill ta ledningen för ett hållbart, jämställt och solidariskt Västerås, där alla får samma möjligheter. Det är utgångspunkten för vårt rödgröna samarbete, ett samarbete som sker med ömsesidig respekt mellan partierna och omfattar hela politiken.

Vi är tre självständiga partier. Vi har var för sig tagit fram politiska program för Västerås kommun. Av dessa kan utläsas att vi står varandra nära politiskt. Vi kommer att precisera vår gemensamma politik i ett valmanifest i god tid före valet.

Några övergripande inriktningar kan vi redan nu peka på.

I vårt Västerås genomsyrar ett solidariskt hållbarhetstänkande med klimat- och miljöperspektiv hela kommunens verksamhet. Det gäller bland annat upphandlingar där ekologiskt och lokalt producerad mat ska eftersträvas och farliga kemikalier undvikas. Sociala villkor i nivå med kollektivavtal ska också krävas i alla upphandlingar. Vi vill göra Västerås fossilfritt genom bland annat satsningar i Mälarenergi och användning av alternativa energikällor.

Vi vill ha ett Västerås i arbete genom satsningar på skola, utbildning och arbetsmarknad. Vi vill skapa förutsättningar för näringslivet att växa i framtidsinriktade branscher. Vårt mål är att alla elever som går ut grundskolan ska vara kvalificerade för att gå ett nationellt program på gymnasieskolan och att alla gymnasielever ska kunna få ett slutbetyg. Alla elever ska få stöd för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vi vill göra en särskild ungdomssatsning med insatser på skolan och arbetsmarknaden för unga. Vi vill se till att barnen till arbetslösa och föräldralediga får ökade vistelsetider i förskolan och fritis utan behovsprövning. Vi vill införa en vegetarisk dag i veckan i skolor och förskolor.

Vårt mål är att utplåna hemlösheten, för att klara det krävs nya boenden och sociala insatser. De äldre ska få en trygg och stimulerande ålderdom. Inflytandet för den enskilde i hemtjänsten ska stärkas och insatserna kvalitetssäkras. Det ska finnas boenden som passar de äldres behov. Satsningar ska göras på ute- och innemiljön på äldreboendena och alla som vill ska kunna komma ut varje dag. Västerås ska vara en trygg stad att bo i. Därför krävs insatser från sociala myndigheter, polis och frivilliga.

Västerås ska vara en grön stad och en stad där vi satsar på våra vatten. Mälaren är viktig för västeråsarna. Därför vill vi att staden och vattnet växer samman på ett naturligt sätt. Vi vill satsa på parker, grönområden, stadsnära skogar och naturreservat och förbättra kollektivtrafiken så att andelen av transporterna ökar genom till exempel högre turtäthet, enklare tidtabeller och en översyn av linjenätet.

Vi vill utveckla cykelstaden Västerås. Gemensamt beslut om Västerås flygplats ska fattas när den av kommunfullmäktige beställda utredningen är klar.

En översyn ska göras av kommunens beställar–utförarorganisation i syfte att forma en ny kommunal organisation. Det är nästan 20 år sedan Proaros skapades. Det är dags nu.

Jämställdhet mellan kvinnor och män ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Vi tycker att det är självklart att skolan ska ta ansvar. Det ska finnas genuspedagogik i skolan och en av skolans uppgifter är att bryta de traditionella könsrollerna. I vårt Västerås är heltid en rättighet och deltid en möjlighet.

Det här är bara ett axplock av frågor. Ingen annan fråga är bortglömd. Vårt program är ambitiöst. Vi vill inte äventyra Västerås ekonomi och är därför beredda att vidta åtgärder för att klara finansieringen.

Ulla Persson (S)

Anders Teljebäck (S)

Magnus Edström (MP)

Marléne Andersson (MP)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Kandidater i valet till Västerås kommunfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons