Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S+MP+V: Målet är att alla elever ska klara skolans mål

För oss i de rödgröna partierna är det helt avgörande att alla barn får en bra start i livet. Lika viktigt är det att vi inte stänger några dörrar när barnen och ungdomarna växer upp och att man genom livet hela tiden får nya chanser.

Annons

Det livslånga lärandet är en grundbult i ett modernt och utvecklat samhälle. Lärandet har en avgörande betydelse både för individen och samhället. Lärandet innebär att eleverna både tillägnar sig djupa kunskaper och utvecklas som individer.

Den stora utmaningen för oss är de drygt 200 barnen som varje år går ut grundskolan utan att vara godkända i något av kärnämnena. Deras situation löser man inte med generella åtgärder utan med individuella åtgärder anpassade för varje elev.

Vårt mål är att alla elever ska klaras skolans mål. Det innebär att alla ska få tillräckliga kunskaper i grundskolan för ha rätt att gå ett nationellt program på gymnasiet och. Och att de ska lämna gymnasieskolan med ett slutbetyg.

Alla gymnasieprogram ska ge tillräcklig teoretiska kunskaper för högskolestudier eller arbetslivet. Fler modeller utvecklas och metoder ska utvecklas för att se till att de som har svårt att komma in på ett nationellt program kan göra det. Det individuella programmet utvecklas och kvalitetssäkras.

Fokus ska ligga på elevernas lärande, kunskaper och behov. De ska få det stöd som behövs för att nå målen. Resultaten ska dokumenteras.

För oss är lärarna är den viktigaste faktorn för att nå resultat. Därför ska eleverna möta behöriga lärare som brinner för sina uppgifter.

Barnen ska känna trygghet och trivsel i skolan. De ska ges möjlighet att utvecklas som individer utan att kränkas av vuxna eller andra barn. Mobbning kan aldrig accepteras.

Det ska vara höga förväntningar på eleverna utifrån deras förutsättningar, behov och intressen. Men barn är olika. Därför behövs olika pedagogiska inriktningar för att främja lärandet. För att förverkliga detta behövs ett ökat lokalt inflytande över verksam-heten i den enskilda skolan.

I Västerås ska vi arbeta aktivt för att inkludering av elever med funktionsnedsättning.

Vi menar att resurserna till barn i behov av särkskilt stöd ska öka och att riktade insatser ska göras för de skolor och elever som har det tuffast. Introduktionen av nyanlända barn och ungdomar ska ske integrerat i skolorna. Kopplat till detta ska IDA-verksamheten utvecklas.

Traditionella könsroller grundläggs tidigt. Därför ska ett genus- och jämställdhetsperspektiv genomsyra skolan. Inte minst är det viktigt i för-skolan. Fortbildning för lärare och övrig personal ska ske löpande. Genus-pedagoger är en viktig del av detta arbete.

Vi har ett gemensamt program för att Västerås ska bli en skolstad som man pratar om i Sverige.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons