Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S+MP+V: Närmiljö och välfärd värnas i budgeten

Annons
För Västerås. Med denna budget tar vi ansvar för en fortsatt god ekonomisk hushållning av stadens resurser, skriver debattörerna.foto: VLT:s arkiv

I dag, den 22 juni, läggs Västerås stads budget för 2012 fram till fullmäktige. Fokus ligger på barn och äldre, främst genom satsningar på medarbetarna i skolan och i omsorgen. Detta kombineras med kraftfulla satsningar på förbättrad närmiljö och fritid.

Vi glädjer oss åt en bred uppgörelse med de borgerliga partierna där samsyn kring såväl ramarna som de särskilda satsningarna har uppnåtts. Med denna budget tar vi ansvar för en fortsatt god ekonomisk hushållning av stadens resurser samtidigt som vi gör rejäla välfärdssatsningar och genomför en välbehövlig ansiktslyftning med upprustning av infrastruktur och kommunala fastigheter.

Kvaliteten i vård och omsorg kan förbättras. Ett steg i detta är den satsning på vård och omsorg till äldre och personer med funktionshinder som genomförs. Resurser avsätts för lokalanpassningar av demensboenden. Satsningen på god och näringsriktig mat för de äldre fortsätter.

Det ska märkas att vi satsar på barn och unga i Västerås. Nästa år prioriterar vi flera viktiga ungdomsverksamheter, barn- och ungdomsteater, nybyggnation av Rocklunda ridanläggning och första steget mot en Stone Park för skejtare inleds. Föreningsbidraget till barn- och ungdomsverksamheter höjs med 2,5 procent. Dessutom satsar vi extra pengar på unga flickors ohälsa och på att stärka upp jämställdhetsarbetet som redan bedrivs i kommunen.

Barnfattigdomen ska bekämpas. Berörda förvaltningar och nämnder håller på att ta fram förslag till åtgärder utifrån kartläggningen Har du inga gummistövlar. Därför satsar vi särskilda resurser för att påbörja insatserna mot barnfattigdomen.

Vi vill att västeråsarna ska få bättre möjligheter att direkt kommunicera med och lämna förslag till kommunens verksamheter. Extra resurser avsätts därför till en demokratisatsning under 2012.

Särskilt fokus kommer att ligga på hur man kan påverka i sin egen stadsdel. Som ett led i detta fortsätter satsningen för ökad trygghet på Bäckby. Vi öppnar för möjligheten för liknande satsningar i andra områden. Under 2012 vill vi även arbeta med att ta fram en jämställdhetspolicy för staden och se över hur vi kan öka kompetensen gällande HBT-frågor i organisationen.

Önskearbetstid är en röd tråd i vårt budgetförslag. I den verksamhet som staden finansierar ska heltid vara en rättighet, deltid en möjlighet. Arbetet för att förverkliga detta inleddes under 2011 och fortsätter nu med att se över hur vi genom samordning inom vård och omsorg kan bidra till att skapa heltidstjänster.

Ungdomsarbetslösheten i Västerås är alldeles för hög. Därför fortsätter insatserna för att hjälpa unga under 25 att gå ut gymnasiet med godkända betyg. Vi gör även en satsning på lärarna genom att vi avsätter 15 miljoner kronor för en höjning av lärarlöner.

Västerås ska bli grönare. Vi lägger extra resurser för att främja en hållbar samhälls-planering och ett hållbart resursutnyttjande. Det gäller allt från grönare skolgårdar, bostadsplanering och underhåll av våra verksamhetslokaler till upprustning av vägar och broar. Det ska också bli lättare att ta sig fram på stadens gator.

Cykel- och gångvägar ska rustas, förses med bra skyltning och en ny cykelkarta är under framtagning. Vi gör också en trygghetssatsning där vi förbättrar belysning och röjer sly. I Matutmaningen förbättrar vi kvalitén på maten i stadens verksamheter och minskar dess klimat- och miljöbelastning. Vi utmanar samtidigt våra fristående förskolor, skolor, boenden och stadens restauranger att göra detsamma!

De val och investeringar vi gör idag formar framtidens Västerås. Med denna budget stakar vi ut färdriktningen för ett hållbart samhälle med fler jobb och tryggad välfärd.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons