Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S och V: Hallstahammar behöver ett eget gymnasium.

Annons
Blir kvar. De yrkesinriktade programmen blir kvar på Kantzowska gymnasiet.foto: vlt:s arkiv

Politiker måste tro på framtiden, ha visioner och fatta beslut som gynnar kommunens utveckling i positiv anda. Inte likt Alliansen i Hallstahammar backa och dra sig ur när besluten är svåra och avgörande.

Våren 2010 beslutade fullmäktige i Hallstahammars kommun att man skulle driva gymnasieskola i egen regi från och med årsskiftet 2011/2012. Beslutet togs utifrån Surahammars beslut att gå ur det sedan 1993 gemensamma gymnasieförbundet. Ett samarbete som skapats för att trygga gymnasieutbildning i våra kommuner.

Vi stod inför ett viktigt vägval. Naturligtvis fanns det många argument för att inte driva eget gymnasium i Hallstahammar:

Från och med 2010 har alla gymnasieelever i vårt land rätt att söka den skola de själv vill, förutsatt att mottagande skola har plats och vill ta emot eleven. (Tidigare fick elever enbart söka utbildning som inte kunde erbjudas i hemkommunen.) Liksom tidigare är det dock hemkommunen som står för kostnaderna för elevens utbildning oavsett vilken skola eller kommun eleven väljer att gå i.

En utbildningsplats kostar mellan 70 000 och 140 000 kronor per år, beroende på program (yrkesprogrammen 90 000–220 000 kronor per elev och år). För att ytterligare försvåra läget har regeringen beslutat att minska statsbidragen till gymnasieutbildning.

Elevkullarna har de sista tio åren gått ned från i snitt 250 elever till runt 170 barn födda per år. Detta har inneburit färre barn i grundskolan och slår nu också i gymnasiet.

De senaste åren har söksiffrorna till Kantzowska gymnasiet tyvärr sjunkit. Främst till de teoretiska utbildningarna.

Listan över svårigheter kan göras lång och ett av de starkare argumenten är att många ungdomar lockas av att gå i skolan i ”stan”(Västerås).

Rent ekonomiskt är det säkrare att köpa de utbildningsplatser elever faktiskt går på, i annan kommun, än att själv bygga upp verksamheter med risk för att stå med tomma platser och höga avvecklingskostnader, OM eleverna inte söker kommunens gymnasieskola. Men politik är att vilja och att våga!

Ungdomen är framtiden. Det vill vi visa genom att satsa på ungdomarna i vår kommun. Företag och många av medborgarna i Hallstahammars kommun har klart uttryckt att man vill ha en gymnasieskola i kommunen. Företagen ger tydliga signaler om att man kommer att ha behov av arbetskraft och att man är beroende av ungdomar och deras kreativitet för att möta framtidens hårda konkurrens och utmaningar.

Företagen efterfrågar samverkan på olika plan. Det kan vara praktik och arbetsplats-förlagd utbildning men det kan också vara samverkan kring entreprenörskap, ung företagsamhet, utbildningsval och framtidsidéer. Näringslivets stora intresse för gymnasie-skolan har stärkt oss i vårt beslut liksom det stöd elever och föräldrar visat.

Varför valde vi att satsa på yrkesinriktade program? Av de program som erbjudits på Kantzowska gymnasiet är det de yrkesinriktade programmen som har ett bestående söktryck. De teoretiska programmen har tyvärr tappat många sökande sedan avtal slöts med Västerås och ”frisöksreformen” infördes.

En av anledningarna till att söktrycket består till våra yrkesinriktade program är att elever som gått utbildningarna är nöjda och att man har stor möjlighet att få arbete efter avslutad utbildning. En annan kan vara att utbudet i Västerås är mindre på dessa program än samhälle och naturvetenskap där väldigt många av de 32 skolor som finns i Västerås erbjuder de programmen.

Vad behövs då för att eleverna ska söka till Hallstahammars gymnasieskola? Nöjda före detta elever. Engagerad personal och kompetenta lärare. Lärarledda lektioner. En unik samverkan med näringslivet. Trevliga och funktionella lokaler. Möjlighet att få jobb efter avslutad utbildning.

Vi tror oss kunna erbjuda detta.

Förslag för upprustning och ombyggnation av det nya gymnasiets lokaler ritas. Vår skola ska attrahera ungdomar och möjliggöra modern undervisning. När eleverna väljer vår gymnasieskola och vi därmed får behålla pengarna i kommunen och slipper skicka med ”skolpengen” till annan kommun ges ekonomiska förutsättningar att satsa på en riktigt bra gymnasieskola i Hallstahammar.

Vår politiska vilja är att bygga ett attraktivt gymnasium som på sikt kan erbjuda ännu fler program i Hallstahammars kommun i nära samverkan med vårt lokala näringsliv.

Vi i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gjort vårt val. Vi tror på Hallstahammar. Vår kommun behöver ett eget gymnasium. Ungdomen är framtiden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons