Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S och v har inget miljötänkande

Annons

Vi inom Västeråsalliansen är för utveckling av Västerås och vi klarar av den framtida bostadsförsörjningen oavsett vad Britt Sandström och Lars Lithammer anser.

Till skillnad från nuvarande majoritet står vi dock för miljötänkande och valfrihet. Bostäderna skall ligga nära arbetsplatserna för att undvika onödiga transporter och det skall finnas många områden att välja på - inte bara Gäddeholm. Att arbeta i Hacksta och bo i Gäddeholm är en dålig kombination. Vi måste också tänka på ekonomin. Gäddeholm kostar drygt 2,5 miljarder att bygga ut i infrastruktur-investeringar. På många andra ställen kan befintliga anläggningar utnyttjas och kostnaden blir väsentligt lägre. Det ger utslag i bostadspriserna.

Prognoserna pekar på att det under kommande år behövs drygt 700 nya lägenheter varav 500 i flerfamiljshus och 200 i småhus. De flesta flerfamiljshus kan byggas på våra utvecklingsområden Östra hamnen, Lillåudden, Centrala Mälarstranden, Mimerkvarteren och Nordanby äng.

I planeringen ligger här 1 100 lägenheter för 2007-2009. Om efterfrågan är större går det att bygga flera lägenheter på dessa områden.

I förtätningsområdena Kors- ängsskolan, Vetterslund med flera finns planerat för 400 lägenheter för 2007-2009. Planläget för fler-bostadshus är bra med 1 500 lägenheter under perioden 2007-2009.

Problemet är småhus. Alla västeråsare har kunnat märka att småhusbyggandet är lågt i Västerås. Det behövs ungefär 200 småhus per år. Detta har de styrande misslyckats med. Särskilt svårt har det varit att få fram egnahemsområden. Det har egentligen bara funnits Skälby och Irsta att bygga på.

Orsaken är att den ensidiga satsningen på Gäddeholm inneburit att andra områden har fått stå tillbaka. Ingen valfrihet finns därmed för västeråsaren.

Byggandet i Barkarö, där det finns utrymme för upp till 500 småhus enligt gällande översiktplan, har stoppats upp genom att planeringen legat efter. Socialisterna tog för en tid sedan dessutom beslutet att göra en revision av översiktsplanen för Barkarö och Västra Västerås, vilket försenar den utbyggnaden ytterligare. En-ligt vår uppfattning behövs bara en justering av planen norr om Fullerö golfbana, där industrimark planeras. Söder om denna kan byggandet omgående påbörjas inom rådande plan vilket ger minst 250 småhus.

Det finns ytterligare områden som kan detaljplaneläggas med eller utan plansamråd så att byggstart kan ske inom något år. Några av dessa områden är:

w Norra Rönnby 40-120 småhus/ radhus.

w Talltorp Östra 40-20 radhus/ småhus på åkern mellan E18 och Väderleksgatan; nu när buller-zonen har minskats. Där kan också hyresrätter få plats.

w Nordöstra Skälby 100-250 radhus/småhus utefter den planerade Västerleden mot E18.

w Även i Dingtuna, Skultuna och Irsta finns det mark för många nya småhus.

Det går att skapa ett stort antal småhustomter på många platser bara viljan finns. Tomter som ligger nära arbetsplatserna. De sammanlagt 200 småhusen som nu i planeringen fram till 2009 ligger på Gäddeholm, ryms med råge inom ovan angivna områden. Och genom att vi bygger på flera platser ökar valfriheten. Dessutom undviker vi dyrbara investeringar i infrastruktur då dessa investeringar till stor del redan är gjorda inom de angivna områdena.

Våra förslag har lanserats tidigare och är ett led i vår miljöpolicy - att bygga bostäder i närheten av arbetsplatserna på väster och norr i stället för att uppföra en satellitstad i Gäddeholm drygt en mil utanför staden. Och att följa de principer som vi alla tidigare har varit överens om, nämligen att i största möjliga utsträckning utnyttja redan gjorda investeringar i infrastruktur.

Vi kan alltså vänta med att bygga i Gäddeholm något år till dess att översiktplan Östra Västerås är klar. Under tiden kan vi arbeta med de områden som miljömässigt ligger bättre till. På sikt vill vi ha en översiktsplan för hela Västerås omland - från Rytterne, Barkarö och Dingtuna i väster till Ängsö, Kärrbo, Kungsåra i öster som får hela kommunen att utvecklas.

Göran Landerdahl (fp)

Claes Kugelberg (m)

Claes Merborn (kd)

Mikael Vilbaste (mp)

Evert Jonsson(c)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons