Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S och v: Stäng Tunaskolan och flytta verksamheten till Nibble

Antalet elever i grundskolan minskar kraftigt och det behövs en anpassning av skolans lokaler så att pengarna kan användas till personal i stället för till tomma lokaler.

Annons

För att nå målet har skolförvaltningen fått i uppdrag att utreda hur det bäst kan ske.

Det förslag som nu förs fram av socialdemokraterna och vänsterpartiet är en nedläggning av Vallmoskolan i Kolbäck och

Tunaskolan i Hallstahammar. När det gäller Kolbäck verkar samtliga partier ställa sig bakom förslaget, medan det finns en oenighet angående Tunaskolans stängning. Oppositionen vill i stället låta Nibbleskolan genomlida en gradvis krympning till slutlig stängning och flytta träningsskolan till Vallmoskolan

i Kolbäck när den blir tom.

Flera alternativ har granskats. Vi slopade tidigt förslaget om nedläggning av Nibbleskolan, då vi insåg vilka konsekvenser ett sådant förslag skulle få. Det är mycket svårt att få plats med Nibleskolans barn i andra skolor utan stora om- och tillbyggnader. Barn från Nibbleområdet skulle behöva bussas till Näs och kanske också till Kolbäck. Det skulle innebära att klasser skulle splittras och spridas åt olika håll. Vårt förslag innebär att hela klasser och deras lärare byter lokal från Tuna till Nibble eftersom de får plats där.

I valet mellan Tuna och Nibble måste också lokalernas funktioner vägas in. Tunas elever går redan i dag till Nibbleskolan för att ha slöjd och hemkunskap. Skolmaten lagas på Nibble och körs med bil till Tuna, som saknar tillagningskök.

Nibbleskolan har förutom kommunens största idrottshall, slöjdsalar, hemkunskapssalar, musiksal, bildsal, ett stort och fint skolbibliotek samt kök och matsal.

På Nibbleskolan finns också vår grundsär- och träningsskola med ett 30-tal barn. Dessa verksamheter har fina lokaler och samlad pedagogisk kompetens väl anpassad till barnens särskilda behov.

Oppositionen - moderaterna, centern, folkpartiet, miljöpartiet och kristdemokraterna - föreslår att träningsskolan flyttas till Vallmoskolan i Kolbäck när den blir tom eller till Parkskolan. Det är förslag som känns otänkbara för oss. Oppositionen tycker att alla grundsärskolans barn skall integreras i den allmänna grundskolan. Om träningsskolans barn skall flytta till den tomma Vallmoskolan försämras integreringsmöjligheterna jämfört med i dag. Om Parkskolans framtid vet vi väldigt lite. (Hela gymnasie-utbildningen skall ju göras om av den borgerliga regeringen!)

Vi har länge verkat för att dessa barn skall integreras så långt det är möjligt genom att förlägga verksamheten i lokaler nära andra jämnåriga barn som det nu är vid Nibble-

skolan.

Det är viktigt att alla barn har en så säker skolväg som möjligt. Oavsett vilken av skolorna som läggs ned får barn korsa Västeråsvägen och förmodligen är det lika farligt oavsett vilken sida man kommer ifrån. För att hitta bra lösningar på den frågan bör teknisk expertis, skolledning och föräldrar se över olika alternativ.

Oppositionen argumenterar för små skolor och menar att där kan man nå goda resultat. Ingen av Hallstahammars skolor kan betecknas som "stor". I jämförelse med många

andra kommuner har vi bara "små" skolor. Tyvärr har det inte visat sig i resultaten. Snarare kan det vara så att man på en alltför liten skola kan ha svårt att hålla en bred kompetens i lärarkåren.

Vi vet att den viktigaste resursen i skolan är lärare och annan pedagogisk personal.

I dag har vi en lärartäthet på 8,9 lärare på 100 elever. Vi vill behålla denna höga lärartäthet för alla barns skull oavsett vilken skola de går på.

Oppositionen framhåller att Nibbleskolan ligger i ett industriområde. Tycker de också att den privata förskolan Ekot med sin miljöprofil ligger i industriområdet? Inget om detta har hörts i debatten inför starten av den privata förskolan!

Nibbleområdet står inför förnyelse där gamla tomma hus har rivits bort och nya villor byggs. Äntligen kan området utvecklas positivt! Detsamma gäller ytorna som nu blir fria vid Fasanvägen där det kan byggas nytt. De upptagningsområden för skolorna som ligger till grund för skolförvaltningens

planering talar sitt eget språk: Nibbleskolan behövs!

Därför föreslår vi att Tunaskolan avvecklas och flyttar hela sin verksamhet med kamrater och lärare de 850 meterna över till Nibbleskolan. Detta kan ske utan att splittra klasser och skilja kamrater åt genom att fördela barn på olika skolor runt om i kommunen. Vi tycker att det är det bästa förslaget när man ser till helheten.

Catarina Pettersson (s)

kommunstyrelsens ordförande

Ove Andersson (v)

kommunstyrelsens vice ordförande

Hallstahammar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons