Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

(S) om skolan: Framtiden måste mötas med en modern politik

Annons

Nyligen beslutade vi socialdemokrater hur vi vill gå vidare för att utveckla vår skolpolitik. I debatten efteråt har det mest verkat som om vi bara lägger oss platt och går regeringen till mötes vad gäller tidigare betyg och nationella prov. Så är inte fallet.

Vi inser vikten av att ha långsiktiga uppgörelser omkring skolsystemet. Det gynnar ingen att regler och förordningar ändras vart fjärde år. Därför har partiledningen fått ett förhandlingsmandat att diskutera en långsiktig lösning på bland annat betygssystemet. Vi kan tänka oss att betyg får sättas i lägre årskurser än idag. Men vårt krav är då att regeringen ger upp sina planer på att införa betyg eller betygsliknande omdömen i de första skolåren. På den punkten kommer vi inte att ge vika.

Vi kan tänka oss att man har nationella prov vart tredje år i grundskolan. Men vårt krav är då att resultaten används för att styra över resurser till de skolor och de elever som har störst behov. På den punkten kommer vi inte heller att ge vika.

Dessutom är det inte detta huvudinriktningen på den plattform för skolpolitik som vi nu lägger fram. Tidigare betyg och fler prov är inte i sig en patentlösning för att lösa de problem som finns. Bara för att man mäter kunskapen oftare så innebär ju inte det att man därmed ökar kunskapen.

Vår politik går ut på att höja kunskapsnivån för alla elever, och vi har konkreta förslag för hur vi vill nå dit. Vi fokuserar på fem områden där vi vill förbättra den svenska skolan. För varje område har vi förslag på åtgärder. Åtgärder som är moderna och speglar vår övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

? Kunskap för en ny tid - åtgärder för att förbättra resultaten i grundskolan. Vi vill bland annat stärka förskolans pedagogiska arbete, göra antalet mål i skolan färre, tydligare och mer mätbara.

? En skola som ger alla samma chans - åtgärder för att bryta segregation och skillnader

i skolresultat. Här vill vi bland annat satsa resurser på mindre klasser och ökad lärartäthet.

? En skola med valfrihet och mångfald - åtgärder för att nå en sammanhållen och jämlik skola. Här vill vi bland annat förnya friskolorna så att de konkurrerar på lika villkor med andra skolor. Valfrihet är viktig, men inte på bekostnad av kvalitén på undervisningen.

? En ny gymnasieskola för morgondagens arbetsliv - åtgärder för att förnya gymnasieskolan. Här vill vi bland annat stärka yrkesutbildningarna och anpassa dem till yrkeslivets behov. Men vi gör det inte genom att sänka kraven.

? Sverige ska ha världens bästa pedagoger - åtgärder för att stärka lärare och skolledare. Här vill vi bland annat satsa på att höja kompetensen hos lärare och skolledare, samt satsa på att få in fler yrkesgrupper i skolan så att lärare kan syssla med sin huvuduppgift som pedagoger.

Svensk skola har mycket att vara stolt över, men har också problem. Lösningarna kan vi inte söka genom att försöka återskapa gårdagens skola. Framtidens utmaningar måste mötas med en modern skolpolitik; en politik för kunskap, respekt och lust att lära som står i tydlig kontrast till en föråldrad sorteringsskola.

Olle Thorell

riksdagsledamot

Pia Nilsson

riksdagsledamot

Olle Ytterberg

Anna Nikula

ansvariga för skolrådslaget i Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons