Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S: Över 90 förslag för ett tryggare Sverige

Annons
Ska bli bäst. Socialdemokraternas mål är att svensk polis ska vara bäst i Europa 2020. foto: peter krüger, vlt:s arkiv

Det finns ett stort behov av en modern och framtidsinriktad kriminalpolitik. Under de senaste två decennierna har stora samhällsförändringar skett, både i Sverige och i omvärlden, som i grunden förändrat det kriminalpolitiska området. Den organiserade brottslighetens tillväxt och etablering, terroristhotet, globaliseringen, utvecklingen på IT-området, den höga arbetslösheten och växande sociala klyftor är bara några sådana exempel.

I juni i år presenterade därför en socialdemokratisk arbetsgrupp ett förslag till ett kriminalpolitiskt program – Ett tryggare Sverige. Sammanlagt handlar det om över 90 förslag. Vi behöver bland annat utveckla före-byggande åtgärder, polisens arbete, insatser mot den organiserade brottsligheten och bättre vägar tillbaka från kriminalitet.

Vi socialdemokrater inledde under vår regeringsperiod satsningen på Polisen. Sedan år 2000 har antalet poliser ökat för varje år. Det har varit en nödvändig satsning, men den är inte tillräcklig. Polisen måste bli effektivare. Andelen uppklarade brott måste öka. När det gäller vardagsbrotten uppvisas det sämsta resultatet sedan 2005.

Sverige ska bli ett föregångsland när det gäller polisens förmåga att klara upp brott. Därför handlar en av de allra viktigaste delarna i vårt program om att utveckla Polisen. Vårt mål är att Sverige ska ha Europas bästa polis 2020. För att klara detta vill vi bland annat:

* Att polisutbildningen görs om till en högskoleutbildning. Polisen måste bli en lärande organisation och få stöd i sin metodutveckling genom polisforskning och kriminologisk forskning av världsklass.

* Att Polisen förstärker arbetet mot den organiserade brottsligheten. Det behövs en ökad fokusering i form av en nationell spjutspetsorganisation för att bättre kunna effektivisera detta arbete.

* Att Polisen som arbetsplats präglas av professionalitet och modernitet. Det behövs bättre ledarskap och goda utvecklingsmöjligheter för både poliser och civilanställda. Tendenser till lågt i tak och ovilja att hantera intern kritik måste undanröjas.

* Se fler civilanställda inom Polisen. Civil-anställda behövs för att poliser ska kunna ägna sig åt polisarbete och är ett måste för att polisen ska kunna utveckla sin verksamhet. I dag tvingas poliser många gånger göra civilanställdas arbete i stället, som att sitta arrestvakter eller i receptioner. En sådan ordning är inte effektiv. Poliser ska vara ute i verksamheten där de behövs.

Andra viktiga förslag i programmet är:

* Att en nationell samordnare i det brottsförebyggande arbetet inrättas. Denne skulle få i uppdrag att driva på och koordinera det brottsförebyggande arbetet lokalt, regionalt och nationellt, utvärdera och föreslå förbättringar. Det kan gälla både lagstiftning och samverkan.

* Att införa särskilda utslussningsavtal mellan Kriminalvården och kommunerna för att minska återfall i brott. Tanken är att ett statligt ekonomiskt stöd utgår för att underlätta återanpassningen av den som avtjänat sitt straff. Stödet ska vara individuellt och kan röra missbruksvård, arbetspraktik, utbildning och boende.

* Att skärpa lagstiftningen mot illegala vapen och ge polisen ökad tillgång till telefonavlyssning för strategiska brott som har koppling till organiserad brottslighet, såsom grovt vapenbrott och vissa narkotikabrott.

* Att förstärka lagstiftningen mot korruption, till exempel se över om det går att förstärka lagstiftningen för så kallade whistle blowers.

Det här är bara några av alla de förslag som arbetsgruppen tagit fram. Programmet finns i sin helhet att läsa på socialdemokraternas hemsida. I höst tar partistyrelsen beslut om förslaget. Får vi socialdemokrater förtroendet att leda landet efter valet 2014 kommer utvecklingen av polisen och övriga rättsväsendet att bli en av våra viktigaste prioriteringar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons