Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S: Politiken ska driva på för mer jämställdhet

Annons
Nattis. Socialdemokraterna vill satsa på barnomsorg på kvällar och nätter.foto: scanpix

Den svenska arbetsmarknaden och den utvecklade barnomsorgen är ett internationellt föredöme. Arbete är grunden för den egna försörjningen – och för välfärdens finansiering. Vi måste öppna nya möjligheter till arbete för att alla som kan också ska kunna ha ett arbete.

Det måste bli lätt att bidra, oberoende av hur många timmar eller vilket jobb det handlar om, varje arbetad timme behövs. Arbetslivet måste bli inkluderande och ge samma möjligheter för både kvinnor och män. Lösningen är mer jämställdhet.

Att stärka både kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden är ett utmärkt verktyg för att få ekonomin att växa. Hittills har denna faktor förbisetts. Det måste det bli ändring på.

Vi ska se till att utveckla barnomsorgen.I grunden handlar det om att se vikten av välfärdssatsningar eftersom dessa möjliggör för kvinnor och män att utvecklas på arbetsmarknaden såväl karriärmässigt som lönemässigt. Satsningar på barnomsorg på kvällar, nätter och helger är en konkret reform som vi tror kommer att öka friheten för många föräldrar. Vi satsar 200 miljoner kronor i stimulanser för kommuner som ordnar barnomsorg på obekväm arbetstid.

Den moderna familjens problem rör många gånger frågor om förskolans tillgänglighet, om det finns långa köer och om kvalitet. Det handlar om flexibilitet att kunna lämna och hämta på udda tider och att kunna pussla ihop vardagen mellan arbetsliv och familjeliv. I det läget behöver vi ha högre ambitioner för välfärden för att underlätta livet för barn-familjerna. Människor efterfrågar lösningar som möjliggör såväl arbetsliv som familjeliv.

Vi socialdemokrater har successivt byggt ut barnomsorgen och jobbat målmedvetet för ökad jämställdhet genom att sträva efter ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Dessa två reformer har en stor betydelse för varför Sverige ur en jämställdhetssynpunkt kommit långt i jämförelse med andra länder.

Vi behöver ett jämnare uttag av föräldra-försäkringen för att stödja en verklig arbetslinje och ge barn tillgång till båda sina föräldrar. Därför föreslår vi att föräldraförsäkringen delas i tre lika delar. En tredjedel för vardera vårdnadshavare, och en tredjedel som båda vårdnadshavare har möjlighet att ta ut.

Det måste också skapas bättre möjligheter för kvinnor att gå från deltid till heltid. Ofrivilliga deltider hämmar kvinnors utvecklingsmöjligheter på arbetsmarknaden. Medan ett heltidsarbete är en självklarhet för de flesta män, tvingas kvinnor fortfarande ofta acceptera ett deltidsarbete och en lön som det inte går att försörja sig på. Vi ser det i handeln och inom vård- och omsorg. Heltid måste bli en rättighet och deltid en möjlighet.

Jämställdhetspolitiken genomsyrar många viktiga samhällsfrågor. Vi menar att det är viktigt att politiken driver på mot ett jämställt arbetsliv med lika rättigheter och möjligheter för både kvinnor och män. Där har vi socialdemokrater gått före och jobbat för utbyggnad av barnomsorg och föräldraförsäkring. Nu går vi vidare i det arbetet. För kvinnors och mäns skull, för barnens skull och för en tillväxtskapande verklig arbetslinjes skull.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons