Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S: Regionala högskolor utvecklar tillväxten

Annons
Tillväxtfaktor. Socialdemokraterna menar att det måste satsas på alla regioner och att regionala högskolor lockar fler att studera och ger starkare tillväxt.foto: vlt:s arkiv

Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. De människor och nationer som är bäst förberedda att möta den tilltagande globala konkurrensen är de som kommer att kunna hävda sig väl. För att ett litet land som Sverige ska kunna leva upp till dessa höga ambitioner behöver den nationella politiken för högre utbildning möjliggöra mångfald, variation och olikhet.

Att från statligt håll enbart satsa på att skapa en handfull elitinstitutioner som backas upp av statliga anslag för grundutbildning och forskning är varken en långsiktig lösning på de framtida samhälleliga kunskapsbehoven eller svaret på hur man skapar kvalitet i både grundutbildning och forskning.

För att uppnå ovanstående är de regionala högskolornas möjligheter att utvecklas och nischa sig naturligtvis avgörande. Regionala högskolor har också stor betydelse för utvecklingen av det regionala näringslivet och samhället. Det är ytterligare ett skäl till att vi med stor oro ser hur utbildningsminister Jan Björklund (FP) arbetar strategiskt för att flytta resurser från de mindre lärosätena till de större och äldre.

Det är viktigt att de regionala högskolorna utvecklar sin forskning och utbildning så att de kan erbjuda de bästa utbildningarna till studenterna och goda forskningsmiljöer. Att plocka bort resurser är ett steg i helt fel riktning. De kommande åren behövs i stället målmedvetna satsningar på dessa lärosäten, som bedriver viktig utbildning och forskning med täta band till det lokala näringslivet och den regionala arbetsmarknaden.

Vi delar inte regeringens åsikt att utbildningens värde minskar ju fler som har tillgång till den. Det behövs en betydligt modernare syn på utbildning. När tillgängligheten till utbildningen ökar så kan vi se att fler tar steget för att studera och förkovra sig.

Nationalekonomen Susanna Holzer visar i sin avhandling att närheten till en högskola gjort att allt fler från ickeakademiska hem studerar vid det närliggande lärosätet, men också vid andra högskolor. Det visar sig nämligen att har man väl börjat studera så är man betydligt mer benägen att flytta och studera på ett lärosäte längre bort.

Sveriges förutsättningar i den globala konkurrensen och våra möjligheter att öka vår produktivitet och tillväxt ökar när fler människor i hela landet får möjlighet att studera. Det gör också att vi bättre kan klara av den snabba förändringstakt som kännetecknar den globaliserade ekonomin.

OECD bedömer att en stor del av den framtida tillväxten kommer att komma ur regionala satsningar. En viktig slutats som OECD drar är att alla regioner har tillväxtpotential och att det därför vore ett stort misstag att rikta satsningarna mot ett fåtal stora regioner i ett land. Det synsättet har legat till grund för den historiska utbyggnaden av nya lärosäten i Sverige och borde även vägleda framtidens tillväxtpolitik.

Det är bekymrande att regeringen inte tycks bry sig om att vi inte lyckas kvala in i bland de tio länder som har högst andel unga med högre utbildning. För att stå starka i framtiden måste vi konkurrera med hög kompetens och goda arbetsvillkor – inte med låga löner. Ett väl utbyggt och varierat högskolelandskap, hög tillgänglighet till utbildning och satsningar på forskning har därför central betydelse för välfärdens tillväxt och utveckling. Kunskap och arbete bygger Sverige.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons