Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S: Rusta unga med kunskap för framtiden

Varje ung människa ska få möjlighet till en god framtid.

Annons
Ungdomsarbetslöshet. Debattörerna vill att arbetsmarknadens parter ska sluta avtal om traineeplatser.

De ungdomar som av olika skäl saknar gymnasiekompetens löper störst risk att bli och förbli arbetslösa. Därför föreslår vi socialdemokrater ett utbildningskontrakt. Syftet är att hjälpa unga till jobb och praktik samtidigt som vi betonar det egna ansvaret för att genom gymnasiekompetens rusta sig med kunskaper.

Kontraktet vänder sig till den som är arbetssökande, under 25 år och inte har fullgjort gymnasiet. Den som är ung och söker jobb erbjuds:

Den officiella statistiken visar att från 2007 till 2012 har ungdomsarbetslösheten ökat från 19 till 25 procent samtidigt som den genomsnittliga arbetslöshetstiden har ökat rejält. Det placerar Sverige i samma klass som genomsnittet i Europa, trots att vi inte alls har samma ekonomiska problem som många andra länder. Den svenska ungdomsarbetslösheten är väsentligt högre än i till exempel Danmark eller Tyskland.

Nästan 100 000 personer i åldern 18-24 år är inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Av dessa har drygt 40 procent varit arbetslösa mer än sex månader - en väldigt lång tid i en ung människas liv. Tendensen på arbetsmarknaden är mycket tydlig. De som inte har gymnasieutbildning har mycket lägre sysselsättningsgrad. De jobb som bara kräver grundskola minskar. Nästan alla jobb kräver i dag minst gymnasieutbildning och de jobb som kräver högre utbildning ökar i antal.

För unga utan fullständigt gymnasium är det därför inte självklart att enbart fokus på att snabbt komma ut i arbete är det långsiktigt mest effektiva. Tvärtom kan en insats som leder till ett okvalificerat, tillfälligt jobb minska individens möjligheter att klara den egna försörjningen på lång sikt om den inte kombineras med studier. Kraftfulla, riktade utbildningsinsatser med syfte att lyfta så många unga som möjligt till gymnasiekompetens måste därför ses som en nyckel för att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten.

Det utbildningskontrakt vi föreslår innebär att individen garanteras insatser som ska ge gymnasiekompetens. Ersättningar och annat stöd villkoras med att den unge arbetslöse fullföljer en individuell utbildningsplan för att gå klart gymnasiet.

Utbildningsplanen består av en individuellt anpassad kombination av praktik, jobb och utbildning. Det införs en ekonomisk stimulans till arbetsgivare som deltidsanställer en person till avtalsenlig lön inom ramen för utbildningskontraktet. Samtidigt erbjuder staten ett handledarstöd till arbetsgivare som tar emot praktikanter.

För de ungdomar som redan har klarat gymnasiet men ändå är arbetslösa vill vi införa särskilda traineeplatser. Alla arbetsgivare ska kunna ansöka om att få en kraftfull stimulans för att anställa en trainee under ¿förutsättning att det finns en godkänd handlingsplan och ett tydligt utbildnings-innehåll som gör att den unge under traineetiden blir väl rustad för ett fast jobb. Vi vill att arbetsmarknadens parter ska sluta avtal om traineeanställningar och att det ska finnas särskilda traineeplatser för unga akademiker.

Till skillnad från regeringen tar vi socialdemokrater ungdomsarbetslösheten och ungas framtid på allvar. I stället för sänkt moms på krogen vill vi rusta unga med kunskaper för framtidens jobb.

Sven-Erik Österberg (S), Riksdagsledamot för Västmanlands län

Pia Nilsson (S), Riksdagsledamot för Västmanlands län

Olle Thorell (S), Riksdagsledamot för Västmanlands län

Anna Wallén (S), Riksdagsledamot för Västmanlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons