Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S: Samhällskontraktet i Mälardalen är ett föredöme

Annons
Föredömligt. Socialdemokraterna ser Samhällskontraktet i Mälardalen, samarbetet mellan Mälardalens högskola, Västerås och ¿Eskilstuna, som något fler borde ta after.foto: vlt:s arkiv

I dag besöker vi Mälardalens högskola. Det är en ung högskola som arbetar på ett spännande sätt med de allt viktigare kontakterna med omvärlden. Västerås stad, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola har ingått ett fyraårigt avtal om strategisk samverkan, Samhällskontraktet.

Syftet är gemensamma forsknings- och utbildningsprojekt, utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov och mötesplatser för lärare. Projektets övergripande mål är bland annat att höja kompetensnivån hos regionens medborgare, skapa en högskola med bra praktikmöjligheter och stöd vid övergången från studier till arbetsliv.

Det handlar också om att skapa en tydlig koppling mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft i näringsliv och offentlig förvaltning. Projektet vill vara ett framstående exempel på samverkan mellan akademi och samhälle, i både nationell och internationell jämförelse.

Samhällskontraktet i Mälardalen är ett bra exempel på hur akademi, kommuner och arbetsmarknad gemensamt arbetar för att ¿skapa framtidsinriktade utbildningar som efterfrågas av arbetsgivarna. Det innebär också att studenterna får bättre kunskap om vad de utbildar sig till och därigenom kan göra mer välavvägda studieval.

Arbetslivsanknytning utjämnar skillnaderna i kontakter på arbetsmarknaden som är så viktiga för att få det jobb studenten strävar efter. Därför vill vi ge högskolor och universitet ett tydligt uppdrag att förbereda studenterna inför arbetslivet. Särskilt viktigt är detta för studenter som saknar kontakter och nätverk. Högskolor och universitet bör även få i uppdrag att inlemma karriärplanering för alla studenter tidigt i utbildningen, samtidigt som studie- och karriärrådgivningen på landets universitet och högskolor bör förbättras.

Ett modernt samhälles utveckling förutsätter en ökad kontakt mellan akademien, näringsliv och samhälle. En förbättrad arbetslivskoppling gynnar således inte bara ¿studenterna, utan är även viktigt för utvecklingen av näringsliv och samhälle. Genom en utökad kontakt förbättras också kunskaperna om den senaste forskningen i näringsliv och samhälle, samtidigt som studenterna tar med sig insikter om hur forskningsresultat nyttjas i praktiken.

Vi menar att det är rimligt att sätta upp målsättningen att alla studenter som vill och som studerar för att få en examen erbjuds praktik under sin utbildning. Detta bör tydligt formuleras i uppdragen till lärosätena, som bör få i uppgift att redovisa vilka åtgärder man vidtagit och vilka resultat man uppnått.

Högskolepolitiken behöver inriktas tydligare på att studenter ska komma ut på arbetsmarknaden tidigare. Ett förslag är en övergång till ett treterminssystem inom högskolan. Det skulle öka genomströmningen och effektiviteten i högskolan, samtidigt som studenternas ekonomiska situation blir tryggare. Mindre förändringar som skulle ge effekt i samma riktning är att studenterna erbjuds studentmedarbetarskap med schyssta villkor, kortare praktik under sommaren eller relevanta sommarkurser. Olika typer av utbildning under sommaren bör kunna tillgodo-räknas i studentens examen.

Samverkan mellan olika aktörer i samhället skapar goda möjligheter till kunskap och arbete, för såväl den enskilde som samhället i stort. Vi behöver fler framtidsinriktade initiativ likt Samhällskontraktet i Mälardalen för att få fler i arbete och höja kunskapsnivån i Sverige.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons