Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S: Satsa på eleverna som har det svårast

Vi socialdemokrater vill satsa på de elever som har det svårast. Enligt de utvärderingar som görs kontinuerligt av betygssituationen i Västerås var det 243 elever vårterminen 2007 som gick ut grundskolan med ännu icke godkänt i minst ett av kärnämnena.

Annons

Dessa elever har i genomsnitt inte nått godkänd nivå i sju ämnen och står för 80 procent av samtliga ännu icke godkända betyg.

Det finns ingen entydig förklaring. Pro-blemen är sammansatta med hög frånvaro redan tidigt och insatser från både sociala myndigheter och polis för många av eleverna. Genomgående känner sig dessa svikna av vuxensamhället med bland annat stökiga hemmiljöer och en trasig skolgång.

De behöver vuxna som de kan lita på och som finns där för dem.

Vi vill utveckla en verksamhet med det vi kallar för livsvägledare, vuxna personer som kan vara en lärare, fritidsledare eller någon annan på skolan som är lämplig för upp-giften. Verksamheten ska successivt byggas ut och fullt utbyggd finnas på alla grund-skolor.

Genom IDA-projektet som startades när socialdemokraterna styrde Västerås till-sammans med vänsterpartiet har fyra grundskolor och fyra förskolor fått extra resurser för att arbeta med att lyfta eleverna och öka delaktigheten i skolarbetet. Vi vill att IDA- projektet ska ha samma resurser under hela nästa år och att de erfarenheter som dras från verksamheten sedan används på samtliga förskolor och grundskolor.

Den svenska skolan är en framgångssaga. En sammanhållen grundskola där barn och ungdomar med olika bakgrund går i samma skola, en gymnasieskola med hög ambitionsnivå för samtliga elever och en förskola där barnen tidigt får en pedagogisk verksamhet med lek och allvar skapar en bra grundför vuxenlivet. Utbyggnaden av högskolan gör att fler ungdomar och äldre med olika bakgrund har kunnat skaffa sig en högreutbildning.

Det livslånga lärandet fullbordas av den utbyggda vuxenutbildningen som tillsammans med folkbildning i studieförbund och folkhögskolor gör att man får mer än en chans att vidareutbilda sig genom livet.

Vi socialdemokrater ser naturligtvis de problem som finns i skolan idag. Det är därför vi tagit de initiativ vi gjort och nu tar nya initiativ för att se till att komma tillrätta med problemen. Det som är viktigt är att inte gå i fällan att fokusera på disciplinära åtgärder och en sortering av elever.

De problem som finns i skolan ska lösas med pedagogiska insatser, resurser till skolorna, stöd till elever i behov av stöd och att varje skola får frihet att utforma verksam-heten utifrån de förutsättningar man har.

Framtidens utmaningar ska mötas med en modern skolpolitik för kunskap, kreativitet och lust att lära som står i kontrast till en föråldrad sorteringsskola. Målet för oss socialdemokrater är en jämlik skola där alla elever oavsett bakgrund ges förutsättningar att växa och nå goda resultat.

Prov och betyg som bara syftar till attgradera och sortera elever leder inte tillmer kunskap. Betyg och nationella prov ska användas som ett av flera verktyg för attfölja upp om kunskapsmålen är nådda så att brister kan rättas till i tid så att resurser och insatser styrs dit där de behövs mest. Ut-värderingen av hur det går för de enskilda eleverna i de tidiga åren görs bäst i samtal mellan eleven, läraren och föräldrarna. Visäger nej till betygsliknande skriftliga om-dömen för sjuåringar.

Anders Teljebäck

Gruppledare för socialdemokraterna i grundskolenämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons