Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S slopade kravet på elevstyrda gymnasieskolor

Det socialdemokraterna inte informerar västeråsarna om är att det var de själva som tog bort formuleringen om krav på fler lokala styrelser med elevmajoritet i Västerås redan 2004, skriver kommunalrådet Roger Haddad (fp). Artikeln är en replik på Britt Sandströms (s) och Staffan Janssons (s) inlägg den 5 december.

Annons

Elevinflytandet är viktigt. Det slås fast i skollagen och det finns en bred politisk enighet kring vikten av att elever har inflytande över sin vardag. Formen för elevinflytande kan se ut på olika sätt och det ser olika ut beroende på vilken skola man besöker.

De frågor som är aktuella och engagerar eleverna är också frågor som berör just dem och deras skola. Så ska det också vara anser jag.

Socialdemokraterna i Västerås kritiserar ett regeringsförslag om att ta bort försöksverksamheten med lokala styrelser med elevmajoritet på gymnasieskolorna.

Av Västerås 14 gymnasieskolor är det endast Carlforsska som arbetar efter den formen. Möjligheten att inrätta lokala styrelser har funnits sedan 1997 och det är formellt utbildningsnämnden som godkänner detta enligt nuvarande riktlinjer.

För mig är det viktigaste att eleverna genom olika mötesfora eller elevråd får vara med och tycka till. De ska däremot inte ha majoritet och därmed bestämma över lärarkollegium och rektor. Jag tror mest på en ansvarsfördelning där rektorn är den som ytterst bestämmer.

Socialdemokraterna i Västerås gör en stor affär av regeringens förslag att avskaffa lokala styrelser med elevmajoritet: man skriver protestbrev till regeringen, man ställer frågor i nämnden och man ställer samma fråga igen i kommunfullmäktige i form av en interpellation. Allt detta har de all rätt att göra.

Det socialdemokraterna inte informerar västeråsarna om är att det var de själva som tog bort formuleringen om krav på fler lokala styrelser med elevmajoritet i Västerås redan 2004. I Västerås stads utbildningsplan för 2000-2002 samt för 2003 finns det klart formulerade mål att före 2003 ska andelen lokala styrelser med elevmajoritet ha fördubblats. Vi vet att det sedan 1997 endast är Carlforsska gymnasiet som använder sig av detta forum för elevinflytande.

Jag tolkar detta som att majoriteten av våra gymnasieskolor hittat andra former för att säkerställa det demokratiska arbetet utan att för den delen överlämna det yttersta ansvaret till eleverna. Jag konstaterar också att socialdemokraterna genom sin positionsförändring år 2004 redan då övergav kravet på att det ska inrättas flera lokala styrelser.

Det var ett rätt beslut. Folkpartiet anser att det är skolan lokalt som ska finna former för inflytande, inte att lokala socialdemokratiska skolpolitiker dikterar formerna.

Socialdemokraterna är nu skyldiga ett svar eftersom de hittills velat framstå som främsta försvarare av elevdemokrati och lokala styrelser med elevmajoritet på våra gymnasieskolor. Min tolkning är snarare tvärtom, att det är socialdemokraterna som varit det parti som övergett den modellen för länge sedan.

Roger Haddad

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons