Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S+V+MP: Breda överenskommelser för ett Västerås som håller ihop

Annons

Det har varit en spännande höst för oss i den nya rödgröna ledningen av Västerås. Nya roller, nya uppdrag och ett valresultat som ska ligga till grund för vårt styre av staden.

Då kommunvalet i Västerås gav Sverigedemokraterna möjlighet att agera vågmästare är vår ambition att skapa ett samtalsklimat som möjliggör breda överenskommelser. Särskilt viktigt är detta i stora, avgörande frågor såsom budgeten. Vi har alltid varit tydliga: vi kommer inte att under några som helst omständigheter göra oss beroende av Sverigedemokraterna.

Nu är det viktigt att medborgarna i Västerås känner att det finns en bred politisk vilja att fatta ansvarsfulla beslut som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara med medborgarnas bästa för ögonen.

I framtiden utgår vi från att vi kan hitta breda, blocköverskridande lösningar som inte låter tre av fullmäktiges 61 ledamöter fatta beslut som är så avgörande för kommunens verksamhet.

Vår kompromissvilja hindrar oss inte från att bedriva den rödgröna politik vi gick till val på. Vi vill skapa ett Västerås som håller ihop. Det hållbarhetsperspektiv som nämns ovan ska genomsyra hela stadens verksamhet.

Västerås står inför stora utmaningar. Vi lever i en stad som splittras mellan dem som lever ett gott liv och dem som lever under knappa omständigheter.

Gör man en resa genom vår stad upptäcker man snart att det är stor skillnad mellan stadsdelarna. Drygt 13 procent av barnen i Västerås lever i barnfattigdom enligt Rädda Barnens definition. Nu måste det till konkreta insatser för att minska den ekonomiska utsattheten. Ett barnperspektiv ska alltid finnas med i de politiska beslut vi tar.

Det handlar om boendet. Vi måste bygga bort den trångboddhet som många väster-åsare lever i och se till att hemlösheten minimeras. Med modern samhällsplanering och satsningar på energieffektiva bostäder möjliggörs även ett hållbart boende.

Det handlar om skolan. Det är orimligt att över 200 elever varje år går ut grundskolan utan att vara kvalificerade för att gå ett nationellt gymnasieprogram, än fler saknar slutbetyg från gymnasiet. Som ett stort steg mot en förändring genomför vi nu ett kunskapslyft som syftar till att alla ska kunna nå detta före 25 års ålder.

Det handlar om arbetsmarknaden. Vårt fokus ligger för tillfället på ungdomar och de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vi genomför nu kommunala arbetsmarknadsinsatser för att komplettera de begränsade insatserna från den statliga arbetsförmedlingen. Vi vill satsa på nya gröna jobb för framtiden.

I en tid då den borgerliga regeringen duckar för sitt ansvar att skapa nya jobb, bättre villkor och hållbar utveckling för hela Sverige tar vi ansvar för hela Västerås.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons