Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S + v: Vi vill att IDA ska finnas för alla barn

Varje år går det ut cirka 230 elever från grundskolan med ännu icke godkända betyg i minst ett av kärnämnena svenska, engelska och matematik.

Annons

För de flesta handlar det om två ämnen. Många av eleverna har inte godkänt i något av kärnämnena. Dessa elever har i genomsnitt inte nått godkänd nivå i sju ämnen, och gruppen står för 80 procent av samtliga ännu inte godkända betyg.

De barn vi pratar om har ofta en sammansatt problematik. Insatser görs från både de sociala myndigheterna och från skolan men alltför ofta samordnas inte insatserna. Därför IDA.

IDA var socialdemokraternas och vänsterpartiets sätt, att när vi satt vid makten i kommunen, skapa en resurs som, koncentrerat på fyra förskolor och sex grundskolor, skulle utveckla metoder och samordna insatser för barnens utveckling både i skolan och som individer.

IDA står för Inkludering, Delaktighet och Aktivitet, och startade hösten 2006. Resurspersoner med olika bakgrund anställdes. De talar många olika språk. På IDA-skolorna finns utöver lärare kulturarbetare, socionomer och beteendevetare. Detta ger också lärarna större utrymme att vara pedagoger.

De tio förskolor och skolor som valdes ut har hög andel elever med utländsk bakgrund. Ett syfte är att förbättra studieresultaten.

Ett annat syfte är att stödja barnen och föräldrarna samt att hitta ny arbetssätt och samarbetsformer.

Under de två år som IDA pågått har IDA-vägledarna totalt gjort 320 insatser för att nå de mål som ställts upp. Hittills nådda resultat är bland annat att sjukfrånvaron bland personalen minskat, att eleverna trivs bättre och når bättre resultat. Det har också blivit bättre arbetsro.

Samarbete kring barnen har utifrån personalens olika kompetenser gett resultat. Att arbeta gemensamt med det kulturella, sociala och pedagogiska har visat att man når fler elever som tidigare inte nåddes.

Vi vill att IDA ska fortsätta in i framtiden och finnas för alla. I vårt förslag till budget satsar vi fyra miljoner kronor mer än majoriteten för att IDA ska kunna leva vidare på en nivå som gör det möjligt att utveckla IDA i hela Västerås.

För att kunna ge dessa elever bättre förutsättningar för en god start i livet behövs vuxna förebilder som de kan lita på och

känna förtroende för, vuxna som finns vid deras sida.

Inom IDA arbetar man med bland annat vägledning för enskilda elever, så kallad coachning. Vi vill utveckla det arbetssättet och införa en ny grupp stödpersoner i skolan som vi kallar för livsvägledare. I våra budgetförslag avsätter vi två miljoner kronor till detta. Livsvägledarna ska vara vuxna personer och kan vara en lärare, fritidsledare eller någon annan på skolan som står vid elevernas sida när eleverna behöver dem och som

kan hjälpa dem att lösa många olika problem.

Vi tror inte att en skattesänkning på tio öre som den moderatstyrda majoriteten beslutat om är det som västeråsarna längtar efter mest just nu.

Vi tror tvärtom att man hellre ser satsningar på en trygg och utvecklande skola. Vi är beredda att satsa på barnen. Den moderatstyrda majoriteten väljer istället att sänka skatten.

Verksamheterna tvingas skära ner och vi ser redan nu hur barngrupperna i förskolan blir större, fler barn och mindre personal.

Britt Sandström (s)

Anders Teljebäck (s)

Anna Wallén (s)

Per Lithammer (v)

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons