Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så skapas tillväxt för goda arbeten

Unionen i Västmanland och delar av Södermanland med 17 000 yrkesverksamma medlemmar, har tillsammans med fyra andra Unionen-regioner i Mälardalen tagit fram ett näringspolitiskt program ”Mälardalen, tillväxten och dess förutsättningar” som innefattar områden som infrastruktur och kommunikationer, bostäder, näringslivsutveckling samt kompetens för framtiden.

Annons

Vi vill särskilt lyfta följande:

Runt 80.000 personer pendlar dagligen över länsgränserna i Mälardalen mellan bostad och arbete. Att förbättra samordningen mellan läns- och lokaltrafik och rikstrafiken är nödvändigt både för den enskilde men också för företagen och tillväxten i Mälardalsregionen och hela landet.

Unionen i Västmanland saknar en långsiktig och tydlig plan för kommunikationerna.

Drygt hälften av de yrkesverksamma i Mälardalsregionen jobbar i privata tjänstebranscher och en mycket stor del av sysselsättningen finns i små och medelstora företag. Det finns många tillverkningsföretag, företag inom informations- och kommunikationsteknik och Life Science i regionen och de stannar bara om de har tillgång till god infrastruktur, rätt kompetens och försvarbart av affärsmässiga skäl. Vad kan göras för att underlätta för näringslivet att utvecklas?

Mälardalens befolkning växer kraftigt och utvecklingen kommer att fortsätta. Under de kommande 20 åren bedöms tillväxten bli knappt 24.000 innevånare per år. En ökad inflyttning är nödvändig, inte minst för att klara framtida behov av service, till exempel i barn- och äldreomsorgen.

Dagens bostadsmarknad, med ett allt för lågt bostadsbyggande, hämmar inflyttningen och därmed tillväxten i regionen.

Unionens rapport kommer att användas i vårt påverkansarbete och här i Unionen Mälardalen vill vi särskilt sätta fokus på:

• Utveckla verkstadsindustrins potential i regionen genom att bättre utnyttja samverkan med högskolan – både i form av forskningssamverkan men också kring utbildningssamverkan.

• Förbättra samordningen mellan läns- och lokaltrafik och rikstrafiken.

• Social service som även kan användas av personer med otraditionella arbetstider

• Minska avståndet mellan skola och arbetsliv. Sprid projektet ”Jobba i Västerås”

• Satsa på hamnarna i Västerås och Köping.

Unionen i Västmanland kommer att ta initiativ och kontakt med beslutsfattare för att utveckla vår syn på förutsättningarna för tillväxt i vår region.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons