Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Säg nej till gasledning genom länet!

Annons

Just nu finns en remiss ute i kommunerna om man skall tillåta att en fossilgasledning dras fram genom Västmanland. Det kan tyckas som en tämligen obetydlig fråga, då ledningen skall grävas ner, och man inte kommer att se mycket av den. Frågan gäller dock inte ledningen som sådan, utan vilken effekt fossilgasen som skall ledas fram i den kommer att få på vår energiomställning till ett fossilbränslefritt samhälle.

Ingen ifrågasätter att fossilgas och olja kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Frågan är bara när, och hur vi skall hantera en omställning till ett fossilbränslefritt samhälle. Redan idag är produktionskostnaden högre för fossil olja än för etanol producerad i Brasilien. Detta gäller även utan skatteeffekterna.

I Sverige är det ännu billigare att köpa olja än att producera egen etanol eller biogas, men det är bara en fråga om tid innan oljepriset hunnit "gå om" priset på etanol och biogas. Detta beroende på marknadskrafterna, där efterfrågan på olja ökar stadigt, men tillgångarna minskar allt-eftersom de förbrukas. Frågan är bara om det tar 5 år, 15 eller möjligen 25 år.

Ja men fossilgasen då? Det finns ju hur mycket som helst i Ryssland. Visst, det finns stora mängder i Ryssland, och även i Nordnorge, men den norska gasen är dyr att utvinna på grund av det hårda klimatet, och den ryska gasen är lika mycket ett politiskt medel som en handelsvara.

Våra grannar i Finland har fått känna på detta då plötsligt fossilgastillförseln ströps utan förvarning nyligen. Där satsar man på att bygga ut kärnkraften för att slippa vara beroende av fossil-gasen. Putin är just nu i Kina och diskuterar försäljning av fossilgas till Kina, med sina enorma behov. En gasledning till Kina planeras. Det är detta politiska spel vi skulle komma att delta i om vi börjar utnyttja fossilgasen även här.

Men vilka andra effekter skulle fossilgasen få än att vi gör oss beroende av storpolitiken?

Först och främst är fossilgasen en fossil resurs som släpper ut växthusgasen koldioxid. Dess-utom vet vi att naturgasproduktionen alltid läcker ut metan i små mängder, kanske någon procent upp till några procent. Vad har det för betydelse då? Jo, fossilgasen har en växthuseffekt som är åtminstone tio gånger högre än koldioxidens. Detta gör att fossilgasen i praktiken ger samma växthuseffekt som kolförbränning, även om den i princip skulle ge betydligt mindre. Vi skulle i så fall lika gärna kunna fortsätta elda kol, och torv framstår som ett betydligt bättre alternativ! Det som vi skall ersätta!

Det finns andra argument att vi skulle kunna utnyttja biomassaförgasning och distribuera syntetgasen i samma ledningsnät som fossilgasen. I praktiken verkar detta ologiskt om vi kan göra metanol eller DME av syntet-gasen vid förgasningsanläggningen och i stället transportera bränslet som en lätthanterlig vätska direkt till tankstationerna.

Vilka andra effekter skulle fossilgasen ge? Först och främst skulle vi med största sannolikhet se att introduktionen av alternativa biobränslen skulle stanna upp i alla de områden där fossilgasen dras fram. Har man investerat i ledningen kommer man att se till att lägga prisnivån på ett sådant sätt att det blir intressant att investera i fossilgas- teknik.

Sala kommun har studerat vad en introduktion av fossilgas skulle innebära rent ekonomiskt för kommunen. Man har idag 98,3 procent förnybara bränslen i kommunen, varav 96,3 procent produceras lokalt. Med maximal utbyggnad av fossilgasen skulle bara 18 procent vara förnybara bränslen. Samtidigt skulle en övergång från förnybara bränslen till fossila bränslen innebära att kommunen förlorade 34 arbetstillfällen, då i dag 37 personer sysselsätts med att producera biobränslen med mera lokalt, men fossilgasalternativet innebär bara tre arbetstillfällen.

Detta innebär motsvarande förlorade skatteintäkter och så vidare. I praktiken sysselsätter dessa 37 personer även andra, så egentligen är den negativa effekten åtskilligt större. Rent ekonomiskt skulle det bli en dålig affär för kommunen, men eventuellt skulle företaget SHEAB kunna få en något lägre kostnad, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv. Detsamma gäller för hela regionen under förutsättning att vi producerar våra bränslen lokalt.

Finns det möjlighet till detta då? Jag har gjort en studie över den energi vi utnyttjar jämfört med våra tillgångar. Jodå, det finns möjlighet att ersätta både drivmedel i form av biogas och etanol med flera bränslen, täcka värmebehovet och även huvuddelen av elen genom kraftvärme. Allt med olika biobränslen och i viss mån solvärme direkt.

Dessutom har vi ju både vattenkraft och kärnkraft inom rimligt avstånd, som båda är fossilbränslefria. Det finns en stor potential att ersätta en hel del av värme- och varmvattenbehovet med solfångare. Cirka 20 procent av årsförbrukningen bör kunna ersättas på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Då detta är mest effektivt på sommaren passar det bra i energisystemet, eftersom vi normalt inte kör kraftvärme med elproduktion under denna tid ändå.

Dessutom har vi en stor potential att minska energibehovet för fordon om vi utnyttjar modern teknik. Diesel och hybridbilar drar cirka 35 procent mindre bränsle. Om vi går tillbaka till lättare fordon som vi hade för 10-20 år sedan skulle vi kunna spara ytterligare 15 procent.

Vad blev då slutsatsen? Jo, vi kan göra oss fossilbränsleoberoende inom regionen utan alltför stora omställningsproblem. Men då gäller det att inte bygga fast oss i alternativ som stoppar denna utveckling. Därför bör vi säga nej till att dra fram en fossilgasledning genom länet och i stället satsa på att göra oss fossilbränslefria. Detta kommer vi alla att tjäna på långsiktigt, både ekonomiskt och miljömässigt! Vi kan genom detta också bli ett föregångsexempel för andra regioner.

Erik Dahlquist

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons