Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Salzmann (m): Tio råd till en ny landstingsledning

Annons

Landstinget skall enligt ett nytt förslag ledas av en konsult eller grupp av konsulter för att bringa ordning i en verksamhet som har uppenbara relationsproblem mellan nuvarande ledning och de kompetenta klinikcheferna.

Denna ledningsmodell kan naturligtvis ifrågasättas då Landstinget behöver en långsiktig vision av hur vården i Västmanland skall förbättras. En konsultgrupp blir ofta bara en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem och för ofta inte frågan vad gäller visionerna framåt.

Landstinget behöver en ny ledning som vill ta ett långsiktigt ansvar för västmanlänningarnas sjukvård. Jag föreslår att, om en konsultgrupp tas in, skall följande frågor prioriteras och lösas för att bredda vägen för en långsiktig lösning med en ledning som står för visioner och som har förmågan att skapa goda relationer med alla medarbetare.

1. Ta omedelbart upp en dialog med Västmanlands kommuner för att sätta press på dem så att det finns resurser att ta emot färdigvårdade patienter. Det är fel resursanvändning att ha patienter kvar inom sjukvården som inte längre är sjuka. Denna åtgärd skulle lätta på trycket och tillfälligtvis undvika behovet av en nybyggnad av lokaler för cirka 600 miljoner kronor.

2. Gör vissa av klinikerna till självstyrande enheter där respektive klinikchef blir -vd- och ge dessa kliniker en planeringsram för minst tre år i taget. Denna åtgärd leder till att incitament kan skapas för alla medarbetare inom kliniken och att effektivitet och kreativitet kan belönas.

3. Upphandla ambulanstransporterna från en extern leverantör med tydliga krav på tillgänglighet och effektivitet. Fungerar utmärkt i andra län och i andra länder.

4. Inför en köp och sälj-modell mellan division diagnostik och övriga berörda divisioner/kliniker så att varje enhet kan påverka sin egen effektivitet och också få nytta av förbättringar som utförs.

5. Ta vara på klinikchefernas enorma engagemang för att förbättra sjukvården i Västmanland. Deras kompetens nära vården måste användas till att förbättra vården istället för att förslösas på interna konflikter.

6. Öppna i Fagersta en akutmottagning med specialister inom de mest frekventa områdena som efterfrågas. Ansvaret för att bemanna denna nysatsning läggs på befintliga klinikchefer. Denna åtgärd skulle kosta en mycket begränsad summa men underlätta för hela norra länet.

7. Skapa fri etableringsrätt för primärvårdscentraler inom givna ersättningsramar med effektiv kontroll av kvalitet och med team för uppföljning och dialog.

8. Inför en decentraliserad nämndorganisation för kliniker som är självstyrande för att låta politiker komma närmare den dagliga verksamheten.

9. Sätt upp tydliga visioner och mål för den kommande sjukvården inom länet och mät effektivitet med nyckeltal enligt definitioner från Nysam-organisationen för att få enhetliga och kvalitetssäkrade sifferuppgifter.

10. Inför ett advisory board bestående av specialister - från Sverige och utomlands - som stöd till landstingsledningen med kompetens från forskning och organisationsutveckling inom sjukvård.

Den av mig föreslagna åtgärdslistan skall ses som ett första steg i en rad av ytterligare åtgärder som behövs för att skapa en modern sjukvård för oss västmanlänningar. Kompetensen finns bland de medarbetare som arbetar inom landstinget och nu måste ledningen ta sitt ansvar och utnyttja de resurser som finns på bästa sätt.

Tomas Salzmann

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons