Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samarbete med spetsuniversitet viktigare än sammanslagning

Annons

Framtiden för Örebro universitet och Mälardalens högskola ligger i stöpsleven. Frågan om en sammanslagning har fått både stöd och genomgripande kritik. Våra kommuner har behandlat frågekomplexet på olika sätt. Det är tydligt att diskussionen om de lokala universiteten/högskolorna är en angelägen kommunal och regional fråga.

En viktig orsak till planerna på sammanslagningen är de förändringar i synen på högre utbildning som skett inom socialdemokratin. Förr var den regionala högskolan, eller universitetet, den socialdemokratiska drömmen. Nu handlar det mer om att centralisera den högre utbildningen.

Vi, företrädare för det största oppositionspartiet i Örebro och i Västerås, menar att frågan om en sammanslagning måste ses i ett större sammanhang. Svensk högre utbildning vare sig står eller faller med två fria eller ett sammanslaget universitet i västra Mälardalsområdet. Dessa två utbildningscentra kommer även i framtiden främst att vara avsedda för utbildning. Till detta grunduppdrag kommer forskningsresurser inom vissa områden.

Det är viktigt att det finns en god forskningsmiljö både i Örebro och Västerås. Andelen disputerade forskare måste kontinuerligt öka. Men forskningsdelen kommer alltid att vara marginell, sett i ett nationellt eller än mer europeiskt perspektiv.

Detta belyser också ett nationellt problem. Sverige saknar ett i internationell jämförelse tydligt spetsuniversitet. Det finns ingen forskningsmiljö i Sverige idag som både är en plantskola för och ett växthus till forskare som i framtiden kommer att vara självklara Nobelpristagare.

Svensk forskning är dessutom i mycket stor del knuten till två multinationella bolag, Ericsson och Astra Zeneca. Om dessa flyttar sina forskningsresurser till andra länder försvinner stora delar av den företagsfinansierade forskningen från landet. Med dagens socialdemokratiska näringspolitik är tyvärr risken för detta överhängande.

Till detta kommer också en minskande statlig finansiering av forskningen. För oss som folkpartister är detta en ohållbar situation. Vi måste både öka den statligt finansierade forskningen och få till stånd en näringspolitik som gör det möjligt för en ökande företagsanknuten forskning.

Detta inverkar också på vår syn på den eventuella sammanslagningen av våra två lärosäten. Istället för att forcera sammanslagningen av två olika utbildnings- och forskningsmiljöer, borde vi som politiska ledare i västra Mälardalen söka en långsiktig lösning. Folkpartiet menar att Sverige måste ha ett internationellt spetsuniversitet. Vi menar att det är centralt att detta finns i Mälardalsregionen.

Uppsala universitet och Kungliga tekniska högskolan är två exempel som kan utgöra grunden för ett framtida spetsuniversitet. Till ett sådant spetsuniversitet vill vi se att våra två lärosäten knyts. Inom smalare ämnesområden kan båda lärosätena utveckla spetskompetenser som kompletterar det nationella forskningsuniversitetet. Sverige är inte större än att ett sådant nätverkssamarbete med flera olika fristående enheter ska kunna fungera.

Ett bra och väl fungerande samarbete med ett framtida spetsuniversitet kommer att betyda mycket för våra lärosäten. Vi menar alltså att frågan är större och mer sammansatt än vad som hittills kommit fram i olika utredningar. Vår regions högre utbildning måste ses som en del i en nationell satsning, både på bättre universitetsutbildning och universitetsbaserad forskning.

För våra arbetsmarknadsregioner är det enormt viktigt att det finns både högskoleanknuten utbildning och forskning inom regionen. Om denna i framtiden kompletteras med en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö belägen i Mälardalsregionen, blir detta en välbehövlig framgångsfaktor i vår region. Vi behöver fler högskoleutbildade, fler forskare och fler forskningsintensiva företag.

Staffan Werme

Bengt-Åke Nilsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons