Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sämre med små domstolar

Annons

I ett inlägg den 26 september tar ordföranden i riksdagens justitieutskott Johan Persson(fp) och ett par folkpartistiska lokalpolitiker upp frågan om förtroendet för domstolarna och pekar bland annat på att den lokala förankringen har betydelse.

Frågan tas upp med anledning av att den dömande verksamheten i Köping och Sala enligt förslag från regeringen skall centraliseras till Västerås. Synpunkterna i artikeln bygger på ett antal felaktigheter och missförstånd.

Inledningsvis kan upplysas att tingsrätterna i Köping och Sala inte såsom påståtts i artikeln skall läggas ned; detta gjordes redan 2001. Vad det är fråga om är att inte längre ha kansliorter i Köping och Sala. Detta kan synas som oväsentliga detaljer eftersom effekten är densamma; rättegångarna i den för hela länet gemensamma domstolen ska fortsättningsvis förläggas till Västerås.

För Justitieutskottets ordförande och för initierade lokalpolitiker borde dock betydelsefulla skillnader inte slarvas bort. Det påstås att motivet är besparingar sett ur domstolens perspektiv. Fel igen! Det finns en rad sakliga skäl till att göra den föreslagna förändringen, som förordats i flera utredningar.

Några av de mera framträdande skälen framgår med önskvärd tydlighet av den redovisning som regeringen lämnat i budgetpropositionen. Små kanslier och ett fåtal domare på varje ort skapar ett administrativt merarbete av betydande mått. Kanslierna blir sårbara vid frånvaro.

Det är svårare att överblicka och kontrollera verksamheten när den finns utspridd på flera orter. Det uppkommer en omfattande dokumenthantering, som tidvis inneburit fara för rättsförluster. Slutligen innebär en uppdelning på mindre enheter att arbetet med att skapa en effektiv mål- och ärendehantering motarbetas.

Detta är några av de skäl som bär förslaget till en centralisering till Västerås. Att det därutöver på sikt troligen innebär en kostnadseffektivisering kan väl ingen beklaga. Artikelförfattarna påstår också att andra myndigheter får ökade kostnader. Till detta kan bara sägas att rättsväsendets övriga myndigheter i länet tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

Sammanfattningsvis kan konstateras att två oberoende utredningar, en av Domstolsverket utarbetad rapport och en förkrossande majoritet av remissinstanserna stödjer tingsrättens uppfattning om att en stark och effektiv domstol i länet vilar på förutsättningen att den dömande verksamheten koncentreras till Västerås. Detta gagnar självfallet den enskilde medborgaren, som har ett krav på en effektiv och rättssäker handläggning av mål och ärenden. Vad menar egentligen artikelförfattarna med uppgiften om att folkpartiet efter ett maktskifte nästa år avser att arbeta för ett domstolsväsende närmare medborgarna?

Per Kjellsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons