Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samspel för att bekämpa fattigdomen

På söndag är det val till EU-parlamentet. EU och dess medlemsländer är världens största biståndsgivare.

Annons

Den värdegrund som europasamarbetet bygger på innefattar alla människors lika värde och EU:s utrikespolitik ska därför syfta till att skapa en tryggare och mer välmående värld för alla.

Men traditionell biståndspolitik, såväl europeisk som nationell, har alltför länge präglats av ineffektivitet. Biståndssatsningar har skett i ”konkurrens” med andra givare snarare än i samspel, vilket resulterat i att mottagarländernas regeringar och myndigheter tvingats ägna mer tid åt administration av biståndsprojekt än åt nationell politik. Biståndsprojekt har byggt skolor men inte fungerande utbildningssystem, sjukhus men inte fungerande sjukvårdssystem.

Biståndssatsningar har tagit itu med fattigdomens symptom men sällan dess orsaker. Biståndets framgång har mätts i storleken på satsningar men alltför sällan i konkreta

resultat. Alla dessa brister är ett stort svek mot världens fattiga människor som genom biståndets svagheter inte får den hjälp de så väl behöver.

Det behövs en anda av entreprenörskap för att effektivisera det europeiska utvecklingssamarbetet. Dess utformning måste bygga på ömsesidigt ansvarstagande, vara resultatinriktat och ständigt omprövas. Biståndsberoendet måste motarbetas. Biståndets syfte måste vara att stärka och bemyndiga mottagarlandets ekonomiska och politiska kraft så att utländskt bistånd gradvis övergår i ett jämbördigt samarbete.

En effektivare kamp mot global fattigdom kräver ökad samordning. Bistånd på EU-nivå är ett sätt men EU:s medlemsländer måste också samordna sina nationella insatser bättre sinsemellan gentemot EU-nivån liksom med omvärlden. Målet måste vara att undvika dubbelarbete samt att främja långsiktighet och systemtänkande snarare än isolerade punktinsatser.

Ett absolut villkor för långsiktig och stabil utveckling är en stark demokrati. För detta krävs ett väl fungerande rättssystem, en statsbudget som präglas av öppenhet och dialog med ett folkvalt parlament med bred politisk representation och med det civila samhället, samt en fri och granskande media. Nolltolerans ska gälla mot korruption, såväl offentlig som privat, nationell som internationell. Ekonomisk utveckling kräver tydliga marknadsregler som främjar den inhemska industrin och samtidigt attraherar utländska investeringar. Vi ska bekämpa fattigdom, inte rikedom.

Bistånd kan inte på egen hand hjälpa utvecklingsländer ur fattigdomsfällan utan utvecklingssamarbetet måste ske på bredare front och listan på utmaningar som måste tacklas är lång; klimatförändringar och dess negativa konsekvenser, migration, konflikter, illegal handel med vapen och naturtillgångar samt terrorism är bara några exempel. Det är i ett starkt samspel mellan Europas länder som vi bekämpar den globala fattigdomen.

Sandra Åhs

Arboga

Lars Lindén

Västerås

kandidater i valet till EU-parlamentet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons