Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samverkan ger bättre vård för missbrukare

Robert Olsson på Beroendecentrum berättade nyligen i radion att missbruket ökar bland befolkningen i länet och att missbruket blivit mer komplicerat. Blandmissbruket ökar i många grupper, även bland socialt etablerade personer.

Annons

Missbruks- och beroendevården kunde redan för flera år sedan skönja den utveckling vi nu ser. Fler unga vuxna far illa. Äldre personer får missbruksproblem de behöver hjälp för efter pensionering. Missbruket påverkar många livsområden. Ekonomin försämras. Man blir av eller riskerar bli av med både arbete och bostad.

Relationen till anhöriga utsätts för påfrestningar och bryts i sämsta fall. Man far illa fysiskt och psykiskt vilket, medför ohälsa och personligt lidande.

Problemen påverkar individens framtidsutsikter kraftigt och missbruket medför höga kostnader för samhället, bland annat för kommun och landsting.

För att möta utmaningar och behov beslutade Västerås stad i samverkan med landstinget att samlokalisera delar av sin verksamhet. Västerås Missbruksmottagning flyttade in på sjukhuset sommaren 2012.

Vi såg att allt fler personer med missbruksproblem har behov av insatser samtidigt och i samverkan mellan kommunen och landstinget. Ett av framgångsrecepten för en bättre missbruks- och beroendevård är samlokaliserade och integrerade mottagningar.

Dessa ökar tillgängligheten till vården, ger möjligheter till lika vård, underlättar och ökar förutsättningarna för personer med missbruk att tillgodogöra sig vården. Gerhard Larsson, regeringens missbruksutredare och den proposition som låg till grund för ny lagstiftning inom området pekar på just detta framgångsrecept.

I dag finns verksamheterna på plats för att bygga en framgångsrik missbruks- och beroendevård i Västerås som skulle kunna fungera enligt dessa intentioner. Vi behöver ta krafttag ihop för att undanröja de hinder som finns för att förbättra formerna för samverkan.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons