Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sänk biljettpriser med 30 procent

Annons
Prissänkning krävs. Pendlare vill ha gemensamt politiskt ansvar och lägre priser.Foto: VLT:s arkiv

Flera av länets ledande (s)-politiker har i en debattartikel den 11 februari i VLT kritiserat den nuvarande alliansregeringens njugga och ryckiga satsning på järnvägens underhåll. Vi delar den kritiken, även om tidigare social- demokratiska regeringar också bidragit till förfallet.

Det är inte bara pengar som fattas. Nuvarande organisation av järnvägssektorn kan ifrågasättas på flera punkter. Men låt oss för en stund lämna rikspolitiken och i stället se hur Västerås och Västmanlands politiker skulle kunna bidra.

I norra Mälardalen, dit Västmanland hör, har man hittills låtit ett kommersiellt företag (SJ AB) sköta tågtrafiken i stort sett på egen hand efter företagsekonomiska lönsamhetskriterier, utan större politiskt engagemang för att upprätthålla en bra tågtrafik. Detta är ingen kritik mot SJ; det är exakt det uppdrag som både nuvarande och tidigare regeringar har lagt på det statliga företaget.

Det är däremot kritik av den politik som länge bedrivits av norra Mälar-dalens landsting och kollektivtrafikansvariga, under varierande partifärg.

De flesta andra lands- ändar – till exempel Sydsverige och Västra Götaland – har haft en helt annan inställning. Där har man från politiskt håll tagit ett helhetsansvar för både den lokala och den läns-överskridande kollektivtrafiken.

Till exempel är biljettpriserna för månadskort och liknande i Öresundsregionen ungefär hälften än vad de är för den läns-överskridande tågtrafiken i Mälardalen. Detta bidrar till att människor kan ta arbete eller bedriva studier på annan ort än där de bor.

I Mälardalen är det i stort sett omöjligt för en låginkomsttagare att motivera en månadskostnad på 3000−4000 kr per månad för att kunna pendla till ett arbete 7-10 mil bort. Detsamma gäller för studenter.

Genom det av flera landsting gemensamt ägda MÄLAB finns planer på att från och med 2017 etablera en länsöverskridande ny tågtrafik i hela Mälardalen, med täta och regelbundna avgångar. Detta stödjer vi.

Föreningen TIM- pendlare har som komplement till MÄLABs utredningar gjort en egen studie av detta nya trafiksystem. Vi har bland annat funnit att det finns utrymme för kraftigt sänkta biljettpriser – i storleksordningen 30 procent − om systemet utformas på rätt sätt, men bara då.

Detta skulle kunna ske med en ganska begränsad tilläggsfinansiering från samhällets sida.

Vi anser att Västmanlands läns politiker måste ta sitt ansvar för detta nya trafiksystem genom att:

• tillsammans med de andra länen i Mälardalen ta ett helhetsansvar för det framtida trafiksystemet, i samarbete med lämplig tågoperatör.

• driva frågan om en kraftig sänkning av biljettpriserna.

• solidariskt till- sammans med de andra länen bidra till en (begränsad) finansiering av detta.

• verka för att skaffa rätt typ av tåg, som minskar kostnaderna för tåg-trafiken, ökar kapaciteten och är bekväma och funktionella för arbets- och studiependling över längre sträckor;

• gentemot politikerna på riksnivå med kraft driva frågan om en nödvändig förstärkning av infra- strukturen, för ökad kapacitet och tillförlitlighet i regionens tågtrafik.

Vi anser att detta kommer att bidra till integrationen i Mälardalen, minska arbetslösheten och utjämna de stora obalanserna på bostadsmarknaden. Detta är vad styrande politiker i andra landsdelar redan har gjort.

Isabel Dellacasa Lindberg, Evert Andersson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons