Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sänk friköpspriset för tomträtter

Annons

Västerås har knappt 8 000 småhustomträtter. Omkring 700 av dessa skall omregleras i år.

Enligt kommunen höjs avgälderna med i medeltal 126 procent eller cirka 5 300 kronor om året, men det varierar. Det innebär en kostnadsökning på cirka 450 kronor mer i månaden, vilket kan vara tufft för familjer med små marginaler. Den som kommer högst hamnar på cirka 26 000 kr jämfört med cirka 7 300 kr idag.

Kommunerna fastställer egna beräkningsgrunder för hur avgälderna skall beräknas. Dessa varierar, vilket framgår av en enkätundersökning som Villaägarna genomförde under våren 2005.

De tre största tomträttskommunerna i landet är Västerås, Stockholm och Göteborg. Om den tomträtt som får en avgäld på 26 000 kronor i stället skulle ha legat i Stockholm eller Göteborg skulle den ha fått betydligt lägre avgäld - cirka 13 000 kronor i Göteborg och cieka 19 000 kronor i Stockholm. Jämförelsen gäller upplåtelser på 20 år. Skillnaderna beror enbart på skillnader i beräkningsgrund. Både Göteborg och Stockholm har anpassat sina beräkningsgrunder för att tomträttshavarna skall kunna bo kvar.

Med den prisutveckling som varit på många håll kommer tomträttshavarna lätt i kläm - förr eller senare. För oss är det uppenbart att tomträttsinstitutet har överlevt sig själv och att det är dags att avveckla tomträtterna. Därför är det glädjande att antalet tomträtter minskat under senare år till följd av friköp - från cirka 90 000 i början av år 2000 till cirka 68 000 förra våren.

Många tomträttshavare upplever att de har hamnat i en skuldfälla. De har svårt att planera sin ekonomi. För det första går det inte att förutse framtida avgälder. För det andra blir höjningarna ofta mycket kraftiga, både på grund av prisutvecklingen och för att avgälderna är oförändrade under lång tid. Tomträttshavarna drabbas dessutom dubbelt av stigande taxeringsvärden eftersom de också betalar full fastighetsskatt.

Det finns ingen koppling mellan tomträttsavgälden storlek och tomträttshavarens inkomst och heller inte några andra skyddsregler för tomträttshavare. På andra områden finns olika former av skyddsregler. Bruksvärdeprincipen dämpar hyresnivån på bostadslägenheter i attraktiva lägen. Begränsningsregeln för fastighetsskatten, som har sina begränsningar, ger familjer med låga inkomster reducerad fastighetsskatt. Något motsvarande "skydd" eller "stopp i systemet" finns inte för tomträttshavare.

Jo, Västerås hade faktiskt ett tak för avgäldshöjningarna tidigare enligt vilket höjningen inte fick överstiga tidigare avgäld med mer än 150 procent. Det var Västerås så gott som ensam om, men det taket har kommunen tagit bort i år.

Så Västerås - sänk friköpspriset och sälj ut tomträtterna. Se också över beräkningsgrunden och återinför taket.

Gert Forsberg

Regionchef i Villaägarnas riksförbund, region mitt

Lena Södersten

Förbundsjurist, Villaägarnas

riksförbund

Bengtgöran Ellerstedt

Västeråskretsen av

Villaägarnas riksförbund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons