Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsa på barns och ungdomars psysiska hälsa

Annons

Enligt Barnombudsmannen har psykiska besvär som irritation, nervositet, sömnsvårigheter och att känna sig "nere" ökat bland barn sedan mitten av 1980-talet. Ätstörningar, självskadebeteende och drogmissbruk är delar i denna oroande utveckling.

En rapport från Socialstyrelsen (2006) visar att unga kvinnor 15-24 år som försökt ta sitt liv ökat med 44 procent 1998-2003. Det finns många som ropar på hjälp - och någonstans räcker vi inte till. Folkpartiet liberalerna har därför tagit fram en rapport med konkreta åtgärder för att lyfta psykiatrin och förebygga psykisk ohälsa; inte minst bland barn och unga.

Folkpartiet liberalerna vill att kraft läggs på det förebyggande arbetet och på att tidigare och tydligare ingripa och hjälpa ett barn som signalerar att något är fel. En kraftsamling behöver göras under förskola och tidiga skolår. Folkpartiet vill satsa på föräldrastödjande insatser via mödravårds- och barnavårdscentraler för att tidigt ge extra stöd, råd och hjälp.

Elevhälsan i skolan med kuratorer, psykologer och skolsköterskor måste stärkas - den ska finnas i alla kommuner och regleras i skollagen. En fungerande elevhälsa innebär tidigare upptäckt av och åtgärder för barn med psykiska problem. Samarbetet mellan skolan och barn- och ungdomspsykiatrin måste utvecklas.

Familjecentraler i bostadsområdena kan främja samverkan mellan kommun och landsting genom att samla olika yrkeskat egorier och ge familjer en möjlighet att enkelt ha flera kontakter på samma plats. En rådgivningsfunktion, "Familjestödet", kan ge råd och stöd utan att föräldrar behöver hamna i något register eller befara tvångsåtgärder. Vården, barnomsorgen och skolan ska med föräldrarnas samtycke kunna vända sig dit för att medverka till att ett barn eller en familj får stöd.

I dag är köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) orimligt långa. Folkpartiet vill därför införa en månads vårdgaranti inom BUP. I vissa fall krävs akuta åtgärder, till exempel vid anorexi, och då måste barnet få hjälp ännu snabbare.

Bris uppger att de kontaktas av barn som vill ha en behandlingskontakt inom BUP utan att familjen blandas in. Det handlar ofta om flickor mellan 13-18 som mår mycket dåligt. Vi anser att det måste finnas ökade möjligheter för barn att ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin utan föräldrarnas vetskap.

För många barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder, som till exempel ADHD och DAMP, kan hela ungdomsperioden bli mycket svår, om man inte får förståelse för problematiken.

Problemet i dag är att de ofta får hjälp för sent när det gäller att utredas och få en diagnos. Det behövs därför fler utbildningsplatser och fler psykiatriker med neuropsykiatrisk kompetens. Personalgrupper inom barnomsorg, skola, förskola och fritidsverksamhet behöver också utbildas för att öka medvetenheten och kunskapen om psykiskt funktionshinder.

Barnahus som blir verklighet i Västmanland i höst, bör inrättas i hela landet. Barnahus tar emot barn som misstänks ha utsatts för våld eller sexuella övergrepp och är viktigt för att barnet inte ska slussas mellan olika myndigheter. Socialtjänst, polis, åklagare, BUP, sjukvård och rättsmedicin samverkar och samordnar då sina utredningar av brott, skydd och behandling.

De senaste tio åren har barn- och ungdomspsykiatrin övergått till att nästan uteslutande behandla alla patienter i öppenvård. Antalet slutenvårdsplatser har minskat kraftigt i hela landet. Samtidigt pekar mycket på att behovet av kvalificerad psykiatrisk vård för barn och ungdomar är stort.

Det behövs fler slutenvårdsplatser inom BUP som erbjuder kvalificerad psykiatrisk vård med kompetens att hantera även svår social problematik. Dessa slutenvårdsplatser ska finansieras av staten.

När det blir aktuellt att barnet lämnar slutenvården är det viktigt att insatserna fortsätter från BUP och att familjen involveras och stöttas.

Vuxenvärlden måste ta sitt ansvar för barn och unga som mår dåligt.

Agneta Berliner

Folkpartiriksdagsledamot för Västmanland

Yvonne Gmeiner

Ordförande Folkpartiet Surahammar

Anna Lundberg

Ordförande Folkpartiet Hallstahammar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons