Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsa på konkurrens och patientens fria val

Annons

I ett debattinlägg i VLT i augusti och i flera rikstäckande tidningar under hösten vill Glenn Andersson med flera landstingspolitiker slå sig ihop med näraliggande landsting till ett "storlandsting". Nyblivna statsrådet Österberg har framfört samma åsikt i en intervju i tidningen Dagens Medicin förra veckan.

Att dagens landsting är för små för att driva en specialiserad sjukvård är en uppfattning som delas av läkarprofessionen. Att lösningen är storlandsting håller dock inte Sveriges läkarförbund med om. Att ta Skåne och Västra Götaland som argument, är inte särskilt klokt. En gräsligare politisk röra söker sin like. Ständiga omorganisationer, sammanslagna sjukhus, bolagisering, nya politiska konstellationer och återställare samt total avsaknad av framförhållning har karakteriserat den politikerstyrda miljonrullningen. Patienterna är missnöjda och personalen less. Vid en jämförelse ligger till och med Landstinget Västmanland i lä, trots att pengarna rullat även här alldeles i onödan. Tänk så mycket riktig sjukvård vi kunnat få för alla de pengarna.

Det svenska sjukvårdssystemet måste reformeras i grunden. För att visa på möjliga vägar har

Läkarförbundet under våren utarbetat ett sjukvårdspolitiskt program.

Tio principer har varit vägledande för förslaget till omstrukturering av sjukvården:

* Hälso- och sjukvård skall finansieras solidariskt

* Den lagstadgade prioriteringsordningen skall följas

* Prioriteringarna skall vara öppna

* Politikerrollen skall vara tydlig och avgränsad

* Beställare och utförare skall vara åtskilda

* Kunskapsstyrning

* Fritt vårdval

* Etableringsfrihet

* Öppen verksamhetsredovisning

Läkarförbundet anser att vård på lika villkor skall vara ett nationellt ansvar, lika över hela landet, finansierat med enhetlig nationell sjukvårdsskatt och med resurser fördelade efter vårdbehov.

I en artikel i DN den 5 november redovisas en enkät bland LO-medlemmar som visar att "samma välfärd i hela landet är viktigare än lokalt självstyre".

Sjukvården föreslås organiserad i tre nivåer:

* Närsjukvård:

Basen utgöres av ett nationellt familjeläkarsystem med kapiteringsersättning+taxa för maximalt 1 500 listade medborgare som fritt får välja sin läkare (som i Västmanland före den 1 juli i år). Ersättning utgår från Riksförsäkringsverket. I närsjukvården ingår även öppenvårdsspecialister, sjukhusanknuten specialistvård samt kommunernas äldreomsorg.

* Regionnivån:

Landet indelas i ett antal regioner var och en med en regional beställarstyrelse utsedd av regering och riksdag med hög medicinsk kompetens. Styrelserna ansvarar för inbördes samordning och upphandling av sjukvård, sjukhusvård samt högspecialiserad vård hos en mångfald av producenter såsom stiftelser, ideella organisationer, personalkooperativ eller privata bolag.

* Rikssjukvård:

För rikssjukvård och vård utomlands finns en särskild beställarstyrelse. Ansvaret för klinisk forskning skall som i dag vara delat mellan sjukvårdsproducenter och universitet och forskningsresurserna fördelas från utbildningsdepartementet via universiteten.

Läkarförbundet vill förstärka det fria vårdvalet och ge patienten långtgående möjlighet att välja vårdgivare. Förslaget i sin helhet finns att läsa på Sveriges läkarförbunds hemsida. Förbundets program innebär att landstingens huvuduppgift försvinner och därmed också denna politiska nivå.

Reaktionerna från den politiska nomenklaturan med landstingsförbundsordförande Lars Isaksson i spetsen lät naturligtvis inte vänta på sig. Offensiva förbättringar förefaller tyvärr avlägsna. Det gigantiska slöseriet med skattebetalarnas pengar verkar fortsätta.

Den nyligen tillsatta sjukvårdsministern ansluter sig uppenbarligen till det absurda förslaget att förbjuda privata sjukhus, sågat av i stort sett alla remissinstanser inklusive det regeringsmakten närstående SKAF och "vår egen" Sven Erik Österberg har ju tidigare under vårens familjeläkardebatt hotat att socialisera all

primärvård i Västmanland.

All erfarenhet och sunt förnuft talar för fri konkurrens och patientens fria val. Endast då finns det en rimlig chans att få pengarna att räcka till. Redan i dag finns det flera entreprenörer som utför operationer för priser som ligger långt under vad landstingen själva tar ut av varandra. Förklaringen är enkel: Hushållning och professionell ledning.

Svenska folket betalar kolossala summor till sjukvården via skattsedeln. Vi tror att den föreslagna modellen kan vara ett sätt att få mer valuta för pengarna.

Stig Reinholdsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons