Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsa på lärarna för att lyfta Västerås skolor

Annons

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som lokalt styr skolan i en rödgrön koalition uppnår inte sitt mål att Västerås ska bli Sveriges bästa skolstad.

Att vända skolans resultat är komplext, men underlättas knappast av ständiga besparingar. Bara resurser avgör inte ensamt vad skolan levererar, men det finns en gräns för vad lärare och rektorer kan åstadkomma med dagens villkor.

Folkpartiet går till val på att prioritera skolan, främst förskola och grundskola.

I dag slutar många grundskolan. Resultaten i årskurs nio är avgörande för hur det sedan går i gymnasieskolan.

Västerås är inte Sveriges bästa skolstad. Av Sveriges 290 kommuner intar vi plats 154. 2013 lämnade var fjärde elev i Västerås utan att uppnå betyget godkänt i alla ämnen, mellan 15-20 procent blev inte behöriga till gymnasiet. Återstår att se årets slutbetyg när komplettering och sommarskola räknas in.

Folkpartiet vill införa årliga lärarkompetenskartläggningar.

Det mest avgörande för att vända den utvecklingen i Västerås är att rekrytera rätt lärare med rätt kompetens. Resurser måste avsättas för fortbildning, kunskapsfokus måste styra skolpolitiken.

Resultaten i grundskolans lägre åldrar visar att lusten att lära och attityden till utbildning är negativ. Detta bekräftas i PISA.

Höga förväntningar från föräldrar, lärare och skolpolitiker är avgörande om vi ska vända resultaten.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lovar återkommande det ena och det andra utan att tillföra mer resurser.

Konsekvensen är sämre arbetsmiljö för lärare, färre lärarledda lektioner, inställda lektioner, undervisning av obehöriga lärare och skolor som inte har råd att anställa speciallärare.

Detta får inte fortsätta. Systematiska uppföljningar, tillgång till speciallärare, tydliga kunskapskrav och ämnesbehöriga lärare är helt avgörande för att eleverna ska nå kunskapsmålen och klara sig i skolan.

Vi kommer att fokusera på lärarkompetensen, den faktor som mest påverkar undervisningen.

Västerås skolresultat ligger under riksgenomsnittet och situationen kräver en strategi och resursförstärkning.

Att bara analysera utan att agera är otillräckligt. Lärarnas betygssättning måste bli mer korrekt, tid måste ges till utbyte inom kollegiet. Snälla betyg är ett stort problem även lokalt.

Oavsett vilken gymnasieskola jag besöker bekräftas elevernas bristfälliga förkunskaper från grundskolan.

Situationen är ohållbar och visar återigen att Västeråselevernas faktiska resultat är sämre än de officiella betygen. Konsekvensen blir fler programbyten, längre studietid, tillfälliga avhopp eller helt avbrutna studier.

Kvaliteten i Västerås skolor måste bli bättre, uppföljningen måste bli tuffare och stödinsatserna sättas in tidigare.

Tidigare betyg är nödvändiga för att lärare, rektorer och skolpolitiker ska kunna förändra resultaten.

Nuvarande rödgröna styret har inte prioriterat skolan tillräckligt vare sig politiskt eller ekonomiskt jämfört med när vi i Folkpartiet hade ansvaret i Stadshuset 2006-2010.

Vi lyfter frågan om resultaten nu till nästa kommunfullmäktige. Den debatten kommer tydligt att visa alternativen till dagens rödgröna styre.

Vi i Folkpartiet vill satsa mer på skolan och på lärarna, först då kan vi vända trenden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons