Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsa på polisen nu

Annons

Polisen är en fråga som hamnar högt på dagordningen när medborgarna ska välja parti i höst. Väljarna har rätt att få veta av sina politiker vad som kommer att hända efter valet den 17 september.

Polisförbundet anser att satsningen på fler poliser måste fortsätta och att poliserna skall göra rätt saker. Polisen skall fokusera på polisarbete medan administrativt arbete utförs bättre av andra.

Närpolisen fungerar inte som det ursprungligen var tänkt. Där går det att spåra orsaken till att satsningen kom samtidigt med kraftiga neddragningar, vilket var en omöjlig ekvation.

Vi behöver en medborgarnära polis som tilldelas rätt antal tjänster och de resurser som krävs för att på allvar bekämpa den vardagsnära brottslighet som drabbar våra medborgare.

De poliser som i dag arbetar i länets centralorter, som Västerås, Köping, Sala och Fagersta, har ovärderlig kunskap om de lokala förhållandena. Får de möjlighet att nyttja sin kunskap lokalt så är mycket vunnet.

Det är viktigt att polisernas arbetsmiljö är mycket god så att poliserna stannar hos oss och inte flyttar till andra län. Poliser är en bristvara i Sverige.

Oavsett vilka räkneexempel som kommer från högre ort så räcker poliserna inte till.

Om polismyndigheten i Västmanland kan erbjuda gott ledarskap, inflytande över arbetet, vidareutbildning med kvalitet och goda anställningsvillkor har vi stora möjligheter att fylla våra vakanser.

Polisens utbildning måste motsvara samhällets krav. Polisförbundet anser att inrättandet av en treårig högskoleutbildning kopplat till forskning är en nödvändighet för att utveckla polisen.

Dagens "polishögskola" motsvarar 80 högskolepoäng men studenterna får inte tillgodoräkna sig poängen. Inte heller finns det någon riktig forskning om polisens arbete utan den forskning som bedrivs görs av forskare och andra utanför polisen.

För läkare och sjuksköterskor är legitimationen en kvalitetssäkring. För att skapa tydlighet bör en legitimering av polisen införas.

I dag utförs polisutredningar, förhör och analyser av andra grupper än poliser. Därför behöver det införas en legitimation som klargör gränserna mellan poliser och andra grupper.

Vad innebär det att legitimera polisen? Legitimeringen skall inte förväxlas med den polisbricka som finns i dag. Att vara legitimerad polis innebär att man godkänt de etiska regler som finns i polisorganisationen och avlagt polised.

Om en enskild polis har visat sig olämplig att utöva sin profession, riskerar denne att legitimationen blir indragen.

Polisen behöver trygga chefer. Engagerade och trygga chefer skapar förutsättningar för en polisorganisation som framgångsrikt bekämpar brott och skapar trygghet i samhället.

En satsning på ledarskapet inom polisen är helt avgörande om polisen skall bli framgångsrik.

Många chefer känner sig klämda mellan de anställda och cheferna högre upp i hierarkin. För att skapa trygghet i chefsrollen krävs chefsutbildningar, mentorskap och möjlighet att byta karriär den dag man känner sig färdig med chefskapet.

Svensk polis är under förändring. Rätt satsningar i dag skapar ett tryggare samhälle i morgon.

Roy Cederbäck

Anna Nellberg

För att få en polis som medborgarna är nöjda med och som poliserna är stolta över behövs det satsas på polisen nu, hävdar Roy Cederbäck, ordförande Polisförbundet Västmanland och Anna Nellberg, vice ordförande Polisförbundet Västmanland.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons