Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sätt läroboken i centrum

Annons

Finland är bäst i världen och Sverige ligger en bra bit efter. Det var budskapet i några internationella studier av elevers kunskaper hösten 2004. Pisa 2004 visade att de finska ungdomarna är kunskapsmässigt bäst inom hela OECD-området, medan de svenska ungdomarna hamnar strax över genomsnittet. Resultaten följdes i Sverige av en intensiv debatt om svenska elevers tillkortakommanden.

När svenska medier och skolexperter beskriver Finlands framgångar utkristalliseras en huvudtes: Finlands väl sammanhållna skola med starkt stöd i det finska samhället utmärks av allas lika värde, tidigt stöd till svaga elever och tydlig kunskapsinriktning med undervisningsmetoder som innebär läxor varje dag och betyg tidigt.

Orsakerna till svenska elevers tillkortakommanden brukar sökas i politiska och ekonomiska beslut och prioriteringar under senare decennier, i socioekonomiska och strukturella förändringar i befolkningsstrukturen liksom i valet av undervisningsmetoder.

Vi vill tillföra en faktor som hör hemma i diskussionen: Viljan, förmågan och inställningen till läsning och tillgången till böcker. Alldeles speciellt handlar det om synen på läroböcker. Denna faktor tas sällan med när vi diskuterar svensk skola. Det är ett förbiseende som visat sig farligt: Politiker tror att de utan konsekvenser för undervisningen kan spara på läroböcker. Men utan böcker som bas för undervisningen är det inte möjligt eller meningsfullt att bedriva avancerad kunskapsförmedling.

I Finland anses läsning tillhöra nationalkaraktären. Det framgår av europeiska jämförelser att fler finska familjer än andra i Europa har böcker hemma. Finländare läser också fler tidningar än vi. Biblioteksväsendet är väl utbyggt och finländare är flitigare boklånare än svenskar. Den finländska befolkningen har 2 900 periodiskt publicerade tidningar och magasin att välja bland.

Den starka finska traditionen att läsa och den nära relationen till boken påverkar synen på skola, lärande och läroboken. Av tradition är också läroboken stark. I det moderna finska kunskapssamhället är den en symbol för lärande, utveckling och kunskap.

Vid en jämförelse länderna emellan framgår en väsentlig skillnad: Finland lägger mer pengar på läroböcker.

Till cirka 600 000 grundskole-elever i Finland köpte de finska kommunerna år 2003 läroböcker för 45 miljoner euro. Den genomsnittliga satsningen per grundskoleelev i Finland är 675 kronor. Samma år köpte Sveriges kommuner läroböcker till grundskolans drygt en miljon elever för 545 miljoner kronor. Varje elev fick läroböcker för 522 kronor.

Finland satsar således 30 procent mer än Sverige på läroböcker och varje finsk elev får därmed läromedel för ungefär 150 kronor mer. Skillnaden är avsevärd och värd att tänka över. Det svenska anslaget till läroböcker har inte varit så högt som det finska sedan 1970-talet.

Sveriges 290 kommuner skulle behöva höja det gemensamma anslaget till läroböcker med 150 miljoner kronor för att komma upp till den finska nivån. En finsk satsning skulle i Västerås ge ungdomarna ytterligare skolböcker för nästan 2,3 miljoner kronor, i Sala för 450 000 kronor och i Hallstahammar för drygt 300 000 kronor. Lika mycket skulle gå till barnen i Heby, medan barnen i Surahammar skulle få nya fina skolböcker för mer än 200 000 kronor.

Ett höjt svenskt anslag till finländsk nivå skulle avsevärt öka tillgången till läroböcker och varje elev skulle få uppleva en ordentlig kvalitetsförbättring i sitt arbete.

Lika viktigt som en ekonomisk satsning är det att få till en attitydförändring till läroboken. Vi behöver sätta skola, lärare och läroböcker i centrum. Att satsa på läroböcker är på samma gång en investering i barns och ungdomars kunskaper och Sveriges framtid. Sveriges elever behöver fler bra läromedel för att komma ifatt och göra Sverige till ett kunskapssamhälle på samma internationella toppnivå som Finland.

Mona Hillman Pinheiro

Lars Josefsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons