Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Se till att investerare satsar på gruvorna

Sverige är en betydande gruvnation i EU och står för 90 procent av EU:s järnmalmsproduktion. Även vad det gäller andra metaller som koppar, zink, guld och silver hör Sverige till de främsta producenterna inom EU.

Annons
Utmaningar och möljligheter. Skribenterna befarar att jobb inom gruvnäringen går förlorade utan satsningar på forskning och infrastruktur. Foto: Henrik Montgomery/Scanpix

Trots dagens osäkerhet och svaga konjunktur är de långsiktiga förutsättningarna för metallbranschen goda. Om vi tittar oss runt om i världen så kan vi konstatera att det just nu sker en mycket snabb utveckling i en rad länder i framförallt Asien. En utveckling som för många innebär en ökad levnadsstandard och en ökad efterfrågan på en rad varor som det krävs metaller för att kunna producera.

Vi inom SveMin har låtit göra en genomlysning av den svenska gruvbranschen och jämfört med den internationella utvecklingen, vilken presenteras i rapporten ”Gruvbranschen – en tillväxtmotor för Sverige”. Rapporten slår fast att fram till 2025 kan den svenska gruvproduktionen trefaldigas och skapa uppemot 50 000 nya arbetstillfällen vilket skulle innebära att gruvbranschen skulle stå för uppemot fem procent av landets BNP-tillväxt och 20 procent av industriinvesteringarna.

I rapporten identifieras tre utmaningar för ett sådant tillväxtscenario.

Den första utmaningen handlar om hur Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens för en långsiktigt konkurrenskraftig och hållbar gruvindustri. Här behövs en tvådelad kraftsamling. För det första måste det skapas nationella och regionala förutsättningar för inflyttning till gruvbranschens regioner. För det andra måste det utvecklas tydligare satsningar på innovation och kvalificerad forskning inom hela kedjan för prospektering, mineral- och metallproduktion.

Sverige har i dag ett mycket starkt kluster för forskning och utveckling mellan krävande kunder och kompetenta leverantörer i samverkan med akademin. Den här samverkan har skapat en konkurrenskraftig gruvproduktion och därtill oerhört framgångsrik internationell försäljning av utrustning. Klustrets tunga aktörer har också tagit fram ett ambitiöst program för framtidens gruvbrytning. Det som saknas är statliga satsningar på berörda högskolor och finansiering av ett fortsatt utvecklingsarbete som även stöttar det svenska arbetet på EU-nivå.

En bristande infrastruktur är den andra utmaningen som delvis har aviserats i regeringens senaste budget. Sverige har i dag för låg väg- och järnvägskapacitet för att vi tillräckligt snabbt ska kunna transportera gruvprodukterna. Infrastruktursatsningarna måste öka och det kommer att krävas ytterligare nya järnvägar och vägar för att klara av framtiden transporter av malm.

En tredje utmaning är hanteringen av miljötillstånd, som uppvisar stora variationer i handläggningstid och låg förutsägbarhet, vilket hämmar investeringar i nya projektet då man i vissa fall måste vänta alldeles för länge på ett beslut som kan vara helt avgörande för utvecklingen av branschen.

Utmaningarna inom arbetskraft, infrastruktur och tillståndshantering skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. I Norrland där gruvexpansionen väntas vara störst, kan tillväxten komma att begränsas rejält på grund av bristande infrastruktur. Kompetensförsörjningen är ett nationellt problem och generellt väntas branschen och de berörda regionerna få stora svårigheter med att attrahera arbetskraft.

Om det här inte kan lösas kommer inte investerare att vilja eller kunna satsa på vår bransch vilket naturligtvis är allvarligt och ett problem för Sverige.

Ju snabbare vi kan anta branschens utmaningar, desto bättre rustat står den svenska gruvnäringen för att vara den tillväxtmotor som kan skapa 50 000 nya arbetstillfällen i Sverige fram till 2025.

Med detta som bakgrund vill vi nu omgående starta en dialog med berörda ministrar, myndigheter och organisationer kring gruvnäringen som Sveriges tillväxtmotor kopplat till ett kommande svenskt utvecklingsprogram.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons